19-02-2020

EEC Trends z udziałem Łukasiewicz - Instytutu PIAP

Automatyzacja i robotyzacja produkcji, bariery i ułatwienia, które jej towarzyszą – to wszystko znajdzie się w centrum uwagi podczas sesji TECH europejskiego kongresu EEC Trends, który odbędzie się 25 lutego 2020 r. w Warszawie. Temat przybliżą m.in. eksperci Łukasiewicz – Instytutu PIAP.

Dynamiczne zmiany w obszarze automatyzacji i robotyzacji stanowią dziś duże wyzwanie dla wszystkich uczestników rynku, a w przypadku sektora produkcji wdrażanie rozwiązań z tego obszaru jest niebagatelnym czynnikiem sukcesu. Jak zapewnić powodzenie takich działań? Z jakimi trudnościami i ograniczeniami należy się liczyć? Jakie rodzaje wsparcia są najbardziej potrzebne? Czy Polska w obszarze automatyzacji może być wyłącznie biorcą technologii, czy także jej wytwórcą? Czy wzrost płacy minimalnej w Europie przyspieszy automatyzację? Odpowiedzi na te i inne pytania będzie można poznać podczas panelu dyskusyjnego „Automatyzacja i robotyzacja produkcji. Zachęty i bariery”, w którym wezmą udział eksperci Sieci Badawczej Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, specjaliści w zakresie automatyzacji i robotyzacji w przemyśle – Joanna Kulik i Łukasz Wojtczak. 

Kongres odbędzie się 25 lutego w warszawskim hotelu Sheraton. Swoją obecnością uświetnią go Jadwiga Emilewicz, minister rozwoju i Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz, który weźmie udział w rozmowie o polskiej gospodarce w dążeniu do nowoczesności oraz warunkach, jakie muszą zostać spełnione, by wejść na wyższy poziom cyfryzacji, technologii Przemysłu 4.0, innowacji, kreatywności i biznesowego wykorzystania wiedzy. Na kongres złożą się prelekcje i debaty ekspertów, a także prezentacje dobrych praktyk i case studies. Wśród uczestników znajdą się przedstawiciele firm i organizacji zajmujących czołowe miejsca w swojej branży, m.in. ENEA SA, KGHM Polska Miedź SA, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju NCBiR i Polskiego Funduszu Rozwoju SA.

Osiem zróżnicowanych tematycznie sesji, ponad 700 gości z Polski i zagranicy oraz ponad 100 prelegentów, przedstawicieli biznesu i polityki, świata nauki i administracji publicznej – tak przedstawia się EEC Trends w liczbach. Szczegóły dotyczące kongresu są dostępne na stronie http://www.trends.eecpoland.eu/pl/.

EEC Trends to wydarzenie, które jest następcą organizowanego przez Grupę PTWP od 20 lat cyklu Zmieniamy Polski Przemysł. Stanowi preludium do zaplanowanego na maj Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC) – największego tego typu wydarzenia na gospodarczej mapie Europy Centralnej.