17-03-2020

Profesor Janusz Kacprzyk członkiem IASCYS

Profesor Janusz Kacprzyk, redaktor naczelny kwartalnika naukowego JAMRIS I przewodniczący komitetu programowego konferencji Automation, dołączył do grona członków IASCYS (International Academy of Systems and Cybernetics Sciences).

W uznaniu wybitnego wkładu do teorii i zastosowań w obszarze badań systemowych i cybernetyki profesor Janusz Kacprzyk został wybrany członkiem IASCYS (International Academy of Systems and Cybernetics Sciences). To jedna z najbardziej znanych akademii nauk systemowych i cybernetyki, zrzeszająca 73 członków (w terminologii IASCYS – akademików) z całego świata, w tym dwóch z Polski – profesora Janusza Kacprzyka oraz profesora Andrzeja Piotra Wierzbickiego, również związanego przez wiele lat z Łukasiewicz – Instytutem PIAP.

W ubiegłym roku Janusz Kacprzyk został członkiem belgijskiego towarzystwa naukowego KVAB. Wybitne osiągnięcia profesora docenia środowisko naukowe na całym świecie, co potwierdzają liczne prestiżowe tytuły i wyróżnienia. Należą do nich m.in.: 

  • doktor honoris causa węgierskiego Széchenyi István University i Óbuda University, a także fińskiego Lappeenranta University of Technology oraz bułgarskiego Uniwersytetu im. prof. Assena Złatarowa,
  • Fellow IEEE, Fellow IET, Fellow IFSA, Fellow EurAI (ECCAI),
  • Full Member SMIA, Full Member Polish Academy of Sciences,
  • Member Academia Europaea (Informatics),
  • Foreign Member European Academy of Sciences and Arts (Technical Sciences), Foreign Member Bulgarian Academy of Sciences, Foreign Member Spanish Royal Academy of Economic and Financial Sciences (RACEF), Foreign Member Finnish Society of Sciences and Letters,
  • President Polish Operational and Systems Research Society,
  • Past President of International Fuzzy Systems Association.