01-04-2020

Pierwsze urodziny Sieci Badawczej Łukasiewicz

1 kwietnia 2020 roku to dzień, w którym Sieć Badawcza Łukasiewicz obchodzi swoje pierwsze urodziny. Sieć tworzy 35 instytutów, w tym Łukasiewicz – PIAP. To 8 tysięcy pracowników i 440 laboratoriów w 11 polskich miastach.

Rok temu Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP na mocy ustawy z 21 lutego 2019 roku o Sieci Badawczej Łukasiewicz został przekształcony w instytut Sieci. 1 kwietnia 2019 roku instytut przyjął nazwę Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, w skrócie Łukasiewicz – PIAP. W tym roku nastąpiła kolejna zmiana – od lutego instytut rozpoczął wdrażanie odświeżonej identyfikacji wizualnej opartej na nowym znaku firmowym.

– PIAP, jako podmiot obecny na polskim rynku od ponad 50 lat, ma bogate doświadczenie i cieszy się zaufaniem swoich klientów. Dzięki temu może aktywnie wspierać Sieć Badawczą Łukasiewicz w działaniach na rzecz rozwoju polskiej gospodarki, w szczególności w takich obszarach jak transformacja cyfrowa i inteligentna mobilność. Jednocześnie integracja PIAP z Siecią otwiera przed nami nowe możliwości wzrostu potencjału, a także wzrostu osiąganych dochodów ze współpracy z obecnymi i nowymi klientami – mówi dr hab. inż. Piotr Szynkarczyk, dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP.

 

Koronawirus wyzwaniem dla naukowców

W związku z ogólnoświatową pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 pierwsza rocznica powołania Sieci Badawczej Łukasiewicz obchodzona jest w trybie kryzysowym. Naukowcy z instytutów należących do Sieci, w tym Łukasiewicz – PIAP, angażują się w opracowanie rozwiązań pomocnych w walce z rozprzestrzenianiem się pandemii, a także takich, które będą stanowić wsparcie dla polskiej gospodarki i przedsiębiorstw. Wśród nich są m.in. projekty i deklaracje dotyczące:

 • opracowania szczepionki przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,
 • produkcji urządzenia umożliwiającego niezależną wentylację dwóch pacjentów za pomocą jednego respiratora,
 • uruchomienia produkcji maseczek jednorazowych,
 • produkcji w technologii 3D przyłbic ochronnych dla lekarzy i pielęgniarek oraz produkcji elementów respiratorów,
 • wytworzenia akcesoriów do otwierania klamek, pozwalających na uniknięcie kontaktu z brudnymi/zakażonymi przedmiotami w sklepie, autobusie i innych obiektach użyteczności publicznej.

 

Misja i cele

Działania na rzecz walki z pandemią wpisują się w misję i cele Sieci Badawczej Łukasiewicz, która koncentruje się na tworzeniu innowacyjnych rozwiązań dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorców oraz startupów. Celem działania Sieci jest móc odpowiedzieć na niemal każde wyzwanie biznesowe. Aby temu sprostać, w ciągu ostatnich 12 miesięcy Łukasiewicz zbudował portfel projektów, który liczy 780 pozycji, ujednolicił też mechanizmy zarządzania infrastrukturą badawczą, finansami, zasobami ludzkimi i prawami do własności intelektualnej w instytutach wchodzących w skład Sieci.

 

Współpraca z biznesem

Łukasiewicz ma sprecyzowane obszary badawczo-rozwojowe, do których należą: transformacja cyfrowa, inteligentna mobilność, zdrowie, zrównoważona gospodarka i energia. Łukasiewicz – PIAP uczestniczy w pracach Grupy Badawczej Transformacja Cyfrowa i Grupy Badawczej Inteligentna Mobilność. Jednocześnie instytut wspiera Sieć swoimi kompetencjami z zakresu szeroko rozumianej robotyki, które dotyczą takich obszarów jak:

 • produkcja robotów mobilnych do zastosowań specjalnych, chroniących ludzkie zdrowie i życie (roboty Łukasiewicz – PIAP eksportowane są do 22 krajów na świecie),
 • robotyka dla górnictwa, energetyki, rolnictwa, medycyny, a także dla zastosowań związanych z przestrzenią kosmiczną,
 • automatyzacja i robotyzacja procesów przemysłowych oraz inne zaawansowane technologicznie rozwiązania dla bezpieczeństwa i przemysłu.

Sieć Badawcza Łukasiewicz ma ponad 3700 urządzeń badawczych, z czego 497 to urządzenia unikatowe w skali kraju. Dysponuje też największym w kraju zapleczem technologicznym – 440 nowoczesnymi laboratoriami. Może z nich skorzystać – podobnie jak z wiedzy blisko 5000 naukowców – na potrzeby rozwoju swojego biznesu każdy przedsiębiorca. Schemat współpracy Sieci z biznesem opiera się na kilku prostych krokach:

 • wypełnienie formularza, w którym biznes rzuca wyzwanie Łukasiewiczowi,
 • opracowanie przez instytuty Sieci rozwiązań i stworzenie bazy tych, które są rekomendowane,
 • wybór przez ekspertów najlepszych rozwiązań i przedstawienie ich biznesowi,
 • podpisanie umowy i realizacja projektu na warunkach wspólnie uzgodnionych przez Łukasiewicza i biznes.

Formularz dostępny jest na stronie internetowej: lukasiewicz.gov.pl/biznes.