06-05-2020

Adam Andrzejuk zastępcą dyrektora ds. systemów obronności i bezpieczeństwa

Prezes Centrum Łukasiewicz Piotr Dardziński powołał na stanowisko zastępcy dyrektora Łukasiewicz – PIAP ds. systemów obronności i bezpieczeństwa mgr inż. Adama Andrzejuka.

Adam Andrzejuk został powołany na pięcioletnią kadencję. Dyrektor ds. systemów obronności i bezpieczeństwa jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej (1992). Pracę w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów PIAP rozpoczął w 1993 r. Od 2005 r. pełnił funkcję pełnomocnika dyrektora ds. działalności koncesjonowanej, kierując działalnością Instytutu w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Od 2009 r. piastował stanowisko kierownika Ośrodka Systemów Mobilnych.

Adam Andrzejuk jest jednym z pomysłodawców i konstruktorów pierwszego polskiego robota pirotechnicznego Inspector. Pełniąc funkcję kierownika projektu, kierownika ośrodka lub jako członek zespołu realizatorów, brał udział w opracowaniu wielu zrobotyzowanych urządzeń mobilnych, w tym nowoczesnych środków technicznych do walki z terroryzmem. Został odznaczony Srebrnym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju oraz Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.