20-07-2020

PIAP Space opracuje kosmiczne ramię robotyczne

Spółka PIAP Space podpisała z Europejską Agencją Kosmiczną kontrakt na rozwój ramienia robotycznego do serwisowania satelitów. Wartość projektu TITAN, w ramach którego będą realizowane prace, przekracza 2,5 mln euro. To pierwszy tak duży kontrakt na rzecz rozwoju kompletnego podsystemu satelitarnego dla polskiego przemysłu kosmicznego.

 

 

 

 

 

14 lipca Mateusz Wolski i Andrzej Łucjan z zarządu PIAP Space Sp. z o.o. oraz Franco Ongaro, dyrektor Europejskiego Centrum Badań i Technologii Kosmicznych ESTEC Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) podpisali umowę na realizację projektu „Rozwój Ramienia Robotycznego do Operacji Obsługi na Orbicie” (TITAN).

Cele i planowane efekty

Celem projektu jest opracowanie prototypu wieloprzegubowego ramienia robotycznego na potrzeby przyszłej deorbitacji i serwisowania satelitów na orbicie. W pierwszej kolejności zostanie stworzony model laboratoryjny przegubu robotycznego, a następnie prototyp składający się z różnych typów przegubów, który zostanie poddany pełnym testom środowiskowym na wytrząsarce, testom termicznym oraz termiczno-próżniowym. Docelowo w ramach projektu osiągnięty zostanie poziom gotowości technologicznej TRL6.

– TITAN to wielki sukces firmy, na który pracowaliśmy z zespołem naszych podwykonawców przez prawie trzy lata. Projekt ten jest dla nas szczególnie istotny – to dowód zaufania ESA, która powierzyła integrację całego podsystemu satelitarnego polskiej organizacji. Czeka nas dużo wytężonej pracy, ale to ważny krok w osiągnięciu strategicznych celów spółki. Realizacja projektu TITAN przybliży nas do wprowadzenia ramienia robotycznego na rynek komercyjny – mówi Mateusz Wolski, prezes zarządu PIAP Space.

Efekty projektu mogą być wykorzystywane w przyszłych misjach ESA, w Unii Europejskiej oraz w segmencie komercyjnym. TITAN pozwoli na serwisowanie uszkodzonych satelitów oraz deorbitację tych, których czas misji dobiegł końca, a zagrażają innym obiektom na orbicie.

Komplementarny rozwój

Pomiędzy ramieniem robotycznym a innymi produktami rozwijanymi w PIAP Space zachodzi synergia. Przykładem są chwytaki do deorbitacji, serwisowania na orbicie oraz eksploracji ciał niebieskich. PIAP Space, w konsorcjum z siedmioma europejskimi partnerami, realizuje np. projekt EROSS (European Robotic Orbital Support Services), w ramach którego prowadzone są prace nad rozwojem chwytaka LAR (Launch Adapter Ring). Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w Programie Badań i Innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy grantowej nr 821904.

Firma realizuje również projekty w ramach europejskiego Strategicznego Klastra Badawczego ds. Kosmicznych Technologii Robotycznych PERASPERA (Strategic Research Cluster on Space Robotics Technologies), którego jednym z członków jest Polska Agencja Kosmiczna. – Dzięki temu krajowe podmioty, w tym PIAP Space, mają ułatwiony dostęp do kontraktów międzynarodowych w tym obszarze – podkreśla Michał Szaniawski, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej.

Kosmiczna strategia na skalę europejską

PIAP Space jest spółką typu spin-off założoną w 2016 roku przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP. Przedmiotem jej działalności jest rozwój i komercjalizacja robotyki w obszarze technologii kosmicznych. Spółka specjalizuje się w robotyce orbitalnej i planetarnej, oprzyrządowaniu do produkcji satelitów oraz mechanizmach satelitarnych. Od 2019 roku właścicielami PIAP Space są Łukasiewicz – PIAP oraz Agencja Rozwoju Przemysłu SA, która objęła około 44% udziałów. – Sukces projektu TITAN, realizowanego przez PIAP Space, świadczy o umacniającej się pozycji spółki z naszego portfela w polskim i europejskim sektorze kosmicznym. Inwestując w PIAP Space, Agencja Rozwoju Przemysłu realizuje strategię wspierania rozwoju polskiej gospodarki również w tak innowacyjnych i przyszłościowych branżach, jak te skupione w sektorze kosmicznym. To istotne, ponieważ światowy rynek robotyki kosmicznej w 2025 roku ma osiągnąć wartość 3,5 mld dolarów. Serwisowanie satelitów na orbicie i usuwanie tzw. śmieci kosmicznych przyczyni się do rozwoju trendu „new space”, czyli komercjalizacji sektora kosmicznego. Wpłynie to nie tylko na rozwój gospodarek polskiej i europejskiej, lecz także na poprawę jakości życia mieszkańców Europy, dzięki tańszym i bardziej niezawodnym usługom satelitarnym – ocenia Cezariusz Lesisz, prezes ARP.

Jak dodaje Piotr Szynkarczyk, dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, projekt TITAN to nie lada wyzwanie. – Niezwykle trudne i praktycznie niemożliwe do odtworzenia na Ziemi warunki pracy robotów do zadań pozaziemskich, to sprawdzian dla wiedzy naukowców i dostępnej na rynku technologii. Stworzenie nowej klasy robotów zdolnych pracować w trudnych dla człowieka warunkach środowiska kosmicznego to cel, jaki sobie założyliśmy organizując spółkę PIAP Space. Z zadowoleniem patrzę, jak przechodzimy z pierwszego etapu prac przygotowawczych do etapu rozwoju produktu – opracowania podsystemu satelitarnego ramienia robotycznego – mówi Piotr Szynkarczyk.

Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz podkreśla, że ambicją Łukasiewicza jest zdobycie pozycji lidera w niszach segmentu kosmicznego i umocnienie pozycji cenionego dostawcy rozwiązań w tym sektorze. – Tę ścieżkę do sukcesu wydeptują właśnie takie projekty, jak projekt TITAN – odważne, dopracowane w najmniejszym szczególe i prowadzone na skalę europejską. Gratuluję PIAP Space sukcesu. Cieszę się, że możemy się nim dzielić w ramach jednej organizacji i przy okazji korzystać z doświadczenia Łukasiewicz – PIAP w tworzeniu podmiotu, który wyrósł na bazie wyników badań naukowych Instytutu – podsumowuje Piotr Dardziński.

Więcej informacji o projektach, produktach i usługach PIAP Space można znaleźć na stronie www.piap.space.