24-09-2020

Warszawska ofensywa Łukasiewicz – PIAP podczas Defence24 Day

We wtorek 22 września w Warszawie odbyła się druga edycja konferencji Defence24 Day, organizowanej przez Grupę Defence24. Łukasiewicz – PIAP zaprezentował kilka projektów i rozwiązań odpowiadających na rosnące zapotrzebowanie wojska i służb na specjalistyczne bezzałogowe pojazdy rozpoznawcze i zrobotyzowane cele strzeleckie.

 

 

Tematem przewodnim tegorocznego wydarzenia była reforma systemu pozyskiwania sprzętu dla Sił Zbrojnych RP. Konsolidacja rozproszonych kompetencji w systemie pozyskiwania sprzętu, stworzenie jednej instytucji odpowiedzialnej za cały cykl życia oraz wzmocnienie koordynacji na linii wojsko-przemysł to najważniejsze cele, jakie przyświecają koncepcji stworzenia Agencji Uzbrojenia, której założenia przedstawił Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak.

Elementem konferencji był panel „Rozwój innowacji w sektorze obronnym. Rola instytutów badawczych i współpraca międzynarodowa”, w trakcie którego dyskutowano o współpracy pomiędzy instytutami badawczymi i przemysłem, a także istocie udziału w międzynarodowych projektach, które mają kluczowe znaczenie np. w sektorze kosmicznym. Jak podkreślił Piotr Koza, dyrektor Departamentu Badań Sieci Badawczej Łukasiewicz, ŁUKASIEWICZ został stworzony na potrzeby agregacji zdolności badawczych i tworzenia rozwiązań o wysokim poziomie gotowości technologicznej. W ramach sieci dokonał się kolosalny postęp w podejściu do projektów innowacyjnych i realizacji prac badawczo-rozwojowych. Realizowane są m.in. pilotaże zamówień przedkomercyjnych. Jest to pewna rewolucja w podejściu do realizacji prac badawczych na rzecz przedsiębiorstw. Gen. bryg dr Karol Dymanowski, dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON zwrócił uwagę na nieodzowność współpracy instytutów badawczych z przemysłem przy rozwoju technologicznym w każdej dziedzinie, a w szczególności w tak strategicznej z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, jak obronność.

W ocenie reprezentującego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zastępcy dyrektora Przemysława Kurczewskiego takie resorty, jak MON czy MSWiA są dla NCBiR klientami, którym powinna być oferowana platforma do zarządzania projektami, na zasadzie relacji odbiorca – dostawca usługi. Jak podkreślił, obecnie nie ma już miejsca na projekty, które nie są potrzebne gestorom – powinny być finansowane tylko te, które mają odbiorcę końcowego – MON czy MSWiA. Nawiązując do wypowiedzi przedstawiciela NCBiR, dyrektor Piotr Koza wspomniał o prezentowanym w trakcie konferencji bezzałogowym pojeździe HUNTER opracowanym przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP w ramach projektu NCBiR, ale poprzez cywilną ścieżkę finansowaną z europejskich funduszy. Zdaniem Przemysława Kurczewskiego jest to ciekawy kierunek rozwoju projektów o podwójnym zastosowaniu, które mogą też zainteresować MON czy MSWiA.

Pod hasłem przewodnim „Cyfrowe pole walki” odbyło się jedno z ostatnich spotkań dyskusyjnych tegorocznej odsłony Defence24 Day. Do panelu został zaproszony m.in. przedstawiciel Łukasiewicz – PIAP dr hab. inż. Józef Wrona, pełnomocnik dyrektora ds. projektów na rzecz obronności. Prelegent zwrócił uwagę na tzw. świadomość robotyczną. Jej podstawą jest postrzeganie robota jako członka zespołu, który wspiera człowieka, a w szczególnie niebezpiecznych sytuacjach nawet go zastępuje. – Roboty, w tym te uzbrojone, na polu walki stały się faktem, co widać np. w rosyjskich koncepcjach operacyjnych, wykorzystywanych w Syrii – powiedział Józef Wrona. Jak dodał, wymusza to współpracę międzynarodową, także w zakresie opracowania procedur użycia robotów lądowych na polu walki. Podkreślił przy tym, że powstające obecnie w Polsce roboty, jak ASBOP-PERKUN, to wstępne kroki, jakie Łukasiewicz – PIAP stawia w dziedzinie robotów uzbrojonych.

Ekspozycja Łukasiewicz – PIAP objęła kilka rozwiązań i projektów, które opisujemy poniżej, zaś więcej informacji na temat robotów mobilnych i sprzętu do zastosowań specjalnych Łukasiewicz – PIAP można znaleźć na stronie www.antyterroryzm.com.

HUNTER

HUNTER to mobilna bezzałogowa platforma hybrydowa do zadań szybkiego reagowania HUNTER (3,5 T). Umożliwia wspomaganie działań interwencyjnych, np. w zakresie ochrony granic państw. Platforma może osiągać dużą prędkość (ok. 50 km/h) i pokonywać zróżnicowany teren, jednocześnie wykonując zadania patrolowe lub rozpoznawcze.

System może realizować zadania w trybie działania autonomicznego, wykorzystując zaawansowane techniki planowania ścieżki omijania przeszkód i rozpoznawania obiektów.

ATENA

Autonomiczny system dla terenowych platform lądowych z funkcją podążania za celem ATENA umożliwia m.in. sterowanie platformą transportową wspomagającą oddziały piechoty, tworzenie konwojów i ograniczenie liczby ludzi niezbędnych do transportu wyposażenia i pojazdów. System można instalować na różnorodnych platformach mobilnych, takich jak samochody, roboty i quady. Podczas konferencji D24Day zaprezentowano pickup Ford Ranger, na którym testowany wyżej opisany system.

MOBI–TARGET

MOBI-TARGET to system inteligentnych, mobilnych celi strzeleckich z detekcją trafień z kompozytowym pancerzem ochronnym. Każdy cel wyposażony jest w konsolę operatorską z wytworzonym oprogramowaniem do konfiguracji, sterowania i prezentacji danych. System wykrywa trafienia w manekina pociskiem i przesyła komunikat do konsoli operatorskiej. Tym samym strzelec lub instruktor prowadzący szkolenie otrzymuje informację o parametrach trafienia i lokalizacji celu na poligonie w chwili postrzału.

PIAP PATROL

Średni robot gąsiennicowy PIAP PATROL (95 kg) wykorzystywany do detekcji i neutralizacji może zastępować lub wspomagać człowieka w najbardziej niebezpiecznych zadaniach. Jego konstrukcja zapewnia montaż i wykorzystanie kilku akcesoriów jednocześnie. Lekki panel sterowania robota obsługuje zarówno mobilne systemy rentgenowskie, jak i czujniki CBRN. Wymiary robota i zastosowany układ napędowy pozwalają na przeprowadzenie działań zarówno wewnątrz budynków, jak i w trudnych warunkach terenowych.

PIAP FENIX

Lekki robot zwiadowczy (15 kg) PIAP FENIX został stworzony do prowadzenia rozpoznania w bezpośredniej styczności operacji wojskowych, w tym miejsc niedostępnych dla człowieka. Robot wyróżnia się długim czasem pracy – aż sześć godzin. Zamontowane na bazie mobilnej robota kamery dzienne i nocne (opcjonalnie: termowizyjne, noktowizyjne) umożliwiają prowadzenie obserwacji przez całą dobę.

ASBOP–PERKUN

Automatyczny System Bojowy Obrony Powietrznej ASBOP–PERKUN, stworzony przy w współpracy z Telesystem-Mesko, to demonstrator technologii na zdalnie sterowanym robocie mobilnym IBIS (320 kg). System łączy w sobie wysoką mobilność taktyczną z błyskawiczną reakcją na pojawiające się zagrożenia z powietrza, takie jak rakiety skrzydlate, BSL (Bezzałogowe Statki Latające), śmigłowce czy samoloty bojowe. Podstawowym orężem systemu są pociski rakietowe GROM/PIORUN. Robot dysponuje własnymi środkami wykrywania, jest także przystosowany do współpracy z systemami rozpoznania „swój-obcy”. Cele dla niego są wskazywane z zewnętrznego systemu dowodzenia, radiolokatora współpracującego z systemem, alertera podczerwieni lub po prostu wykrywane za pomocą własnych urządzeń optoelektronicznych. Co najważniejsze, operator systemu pozostaje w bezpiecznym miejscu, oddalonym od stanowisk bojowych i może koordynować działania kilku robotów bojowych.