Repozytorium Robotyki
09-02-2021

Repozytorium Robotyki – unikalna baza wiedzy

Robotyka i dziedziny pokrewne rozwijają się obecnie dynamiczniej niż kiedykolwiek dotąd. Niecenioną pomocą na drodze do kreowania przyszłości tego obszaru jest wiedza zdobyta wcześniej. Z myślą o wsparciu w tym zakresie zarówno świata nauki, jak i przemysłu Łukasiewicz – PIAP opracowuje Repozytorium Robotyki, dzięki któremu powstanie unikalne i interaktywne kompendium wiedzy.

Projekt Repozytorium Robotyki – cyfrowe udostępnianie zasobów nauki z obszaru robotyki jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 2.3 – Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.1 – Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki).

Repozytorium Robotyki to cyfrowe kompendium wiedzy o szeroko rozumianej robotyce, tworzone na bazie zgromadzonych w Łukasiewicz – PIAP prac naukowych, badawczych i rozwojowych dotyczących robotyki i dziedzin pokrewnych. Udostępnione zostaną m.in. zdigitalizowane archiwalne raporty z badań, opisy projektów, rysunki konstrukcyjne, publikacje naukowe, filmy, a także współczesne skany 3D, skrypty dla drukarki 3D, dane badawcze, oprogramowanie Open Source i wiele innych. Dostęp do aktualizowanego na bieżąco repozytorium będzie otwarty i bezpłatny.               

– Polska ma wciąż wiele do nadrobienia w obszarze robotyzacji. Mamy ambicję wpłynąć na zmianę tego stanu rzeczy. Udostępnianie wiedzy o najnowszych zdobyczach techniki z zakresu automatyki i robotyki i ich świadome wykorzystanie na liniach produkcyjnych powinno przyczynić się do zwiększenia innowacyjności polskiego przemysłu. Udostępnimy zarówno wiedzę z początków rozwoju robotyki, jak i tę najnowszą, a internauci, korzystając z zasobów repozytorium, będą mogli analizować stan tego obszaru techniki – podkreśla dr inż. Małgorzata Kaliczyńska, kierownik projektu. 

Łukasiewicz – PIAP może pochwalić się kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, a także w tworzeniu rozwiązań z zakresu szeroko pojętej robotyki i wdrażaniu ich w różnych gałęziach przemysłu. Wśród obszarów działań instytutu jest automatyzacja i robotyzacja linii produkcyjnych i fabryk, produkcja robotów mobilnych, antyterrorystycznych i rehabilitacyjnych, tworzenie rozwiązań z zakresu druku 3D oraz technologii kosmicznych. Dzięki tak szerokiemu spektrum działania instytutu Repozytorium Robotyki będzie miało unikalną wartość historyczną, a jednocześnie może pośrednio przysłużyć się dalszemu rozwojowi robotyki w Polsce.

Portal internetowy docelowo zostanie udostępniony w języku polskim i angielskim, a dostęp do aktualizowanego na bieżąco repozytorium będzie otwarty i bezpłatny. Już teraz na stronie https://repozytoriumrobotyki.pl/ można zapisywać się na newsletter, który pozwoli zyskać aktualną wiedzę na temat powstającego kompendium wiedzy oraz danych sukcesywnie zamieszczanych na portalu.