01-04-2021

Dofinansowanie dla firm z branży robotyki

Do 30 kwietnia 2021 r. trwa nabór zgłoszeń do konkursu, polegającego na realizacji zadań z obszaru robotyki. Konkurs skierowany jest do MŚP oraz spółek o średniej kapitalizacji, działających w obszarach takich jak: koboty, interakcja człowiek-robot oraz inteligencja maszynowa.

Udział w konkursie to możliwość zdobycia dofinansowania w wysokości do 100 000 euro. Konkurs jest jedną z dwóch tego typu inicjatyw organizowanych w ramach projektu VOJEXT, finansowanego ze środków Unii Europejskiej poprzez program Horyzont 2020.

Szczegóły zgłoszeń konkursowych

Aplikacje konkursowe muszą adresować jedno z poniższych wyzwań:

  • WYZWANIE 1 – ZESTAW NARZĘDZI DO ROBOTÓW BUDOWLANYCH

Opracowanie zrobotyzowanego rozwiązania do wykonywania zadań tynkarskich za pomocą ramienia robota i co najmniej jednego efektora. Zaproponowane rozwiązanie powinno współpracować z istniejącą bazą robota mobilnego, która stanowi część środowiska projektu VOJEXT.

  • WYZWANIE 2 – NAWIGACJA

Opracowanie bezpiecznej i autonomicznej nawigacji robotów w bardzo dynamicznych środowiskach.

  • WYZWANIE 3 – WIZUALIZACJA CHMURY PUNKTÓW W ZESTAWIE VR

Opracowanie ulepszonego systemu teleoperacji, umożliwiającego użytkownikowi łatwiejsze poruszanie się po otoczeniu utworzonym z chmury punktów, wykorzystując sprzęt VR.

  • WYZWANIE 4 – ZINTEGRUJ DWA URZĄDZENIA TECHNOLOGII LEAP MOTION, ABY POPRAWIĆ MAPOWANIE DŁONI UŻYTKOWNIKA

Zsynchronizowanie dwóch urządzeń rejestrujących gesty rąk w celu precyzyjnego i taniego mapowania dłoni oraz zintegrowanie danych wyjściowych układu czujników ze strumieniem danych teleoperacyjnych.

  • WYZWANIE 5 – ZBADAJ NOWĄ METODĘ MAPOWANIA RĘCZNEGO I ZINTEGRUJ JĄ ZE STRUMIENIEM DANYCH TELEOPERACYJNYCH

Zbadanie i odtworzenie wskazanej metody śledzenia ruchów dłoni. Rozwiązanie o odpowiednim stopniu dojrzałości zostanie zintegrowane ze strumieniem danych teleoperacyjnych.

Czas na realizację projektów to okres od 9 do 12 miesięcy.

Procedura konkursowa

Możliwość aplikowania w ramach konkursu zamyka się 30 kwietnia 2021 r. o godzinie 17.00. Wyniki procesu oceny wniosków zostaną podane na początku czerwca. Podpisywanie umów z wybranymi wnioskodawcami nastąpi w tym samym miesiącu, tak aby projekty mogły rozpocząć się już w lipcu.

 

 

Cały proces aplikacyjny wraz z powiązanymi dokumentami, jak również wynikająca z tego współpraca z konsorcjum projektu VOJEXT, będą przebiegały wyłącznie w języku angielskim. Aplikacje konkursowe należy składać, wypełniając formularz dostępny pod adresem https://www.f6s.com/vojextopencall1-techchallenges.

Więcej szczegółów dotyczących konkursu jest podanych na stronie https://vojext.eu/open-calls/, gdzie znaleźć można m.in. przewodnik dla wnioskodawców. W razie napotkania trudności z przygotowaniem aplikacji lub potrzeby wyjaśnienia szczegółów konkursu można skontaktować się z jego organizatorami, pisząc na adres opencall@vojext.eu.

Dodatkowe informacje na temat projektu można znaleźć tutaj: https://piap.lukasiewicz.gov.pl/badanie/projekt-vojext/.