01-04-2021

Sieć Badawcza Łukasiewicz świętuje drugie urodziny

1 kwietnia 2021 r. mijają dwa lata od chwili, gdy powstała Sieć Badawcza Łukasiewicz – trzecia co do wielkości sieć badawcza w Europie, w skład której wchodzi m.in. Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP.

Sieć Badawcza Łukasiewicz skupia 8000 pracowników i 32 instytuty zlokalizowane w 12 polskich miastach. Koncentruje się na tworzeniu innowacyjnych rozwiązań dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorców oraz start-upów. Efektywny dostęp do wiedzy i kompetencji – szczególnie ważny w dobie pandemii – zapewnia przedsiębiorcom grono ponad 4500 tysiąca naukowców i inżynierów. Kompetencje Łukasiewicza koncentrują się wokół czterech głównych obszarów działalności: transformacja cyfrowa, inteligentna mobilność, zdrowie oraz zrównoważona gospodarka i energia.

Minimalizacja czasu, maksymalizacja korzyści

Celem działania Sieci Badawczej Łukasiewicz jest stworzenie odpowiedzi na wyzwanie biznesowe różnego typu i skrócenie drogi między nauką a biznesem. Jego realizacja jest możliwa dzięki unikalnemu narzędziu stworzonemu przez SBŁ – modelowi „Wyzwanie”. Dzięki niemu przedsiębiorcy mogą zgłaszać potrzebę wsparcia w działaniach rynkowych, rozwijaniu działalności itd. i zaledwie w ciągu kilkunastu dni otrzymują propozycję gotowego rozwiązania wdrożeniowego. Co więcej, zgłaszający nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu. Zainteresowani takim wsparciem biznesu mogą zgłosić problem/wyzwanie biznesowe poprzez formularz dostępny na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/.

Walka z pandemią – #Tarcza Naukowa

W dobie COVID-19 instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz aktywnie włączyły się do walki ze skutkami pandemii. Służą temu działania obejmujące różne projekty naukowo-badawcze i inżynierskie, realizowane pod wspólnym szyldem #TarczaNaukowa.

Jednym z przykładów jest porozumienie Łukasiewicza i Narodowego Instytutu Leków dotyczące bliskiej współpracy naukowo-badawczej przy innowacyjnych technologiach wykorzystywanych w farmakologii. Pierwsze wspólne działania skupią się na komercjalizacji aparatury medycznej mającej zastosowanie w leczeniu skutków COVID-19 oraz rozwoju leku przeciwnowotworowego o nazwie Biodribin.

Inny przykład to poszukiwanie narzędzi do skutecznego  monitorowania i zmniejszania ryzyka rozprzestrzeniania się pandemii, prowadzone przez Łukasiewicz – PORT razem z najbardziej prestiżowymi ośrodkami naukowymi  ze Słowacji. Na ten cel przeznaczono ponad 2 mln euro ze słowackich funduszy unijnych.

W walkę z COVID-19 włącza się także Łukasiewicz – PIAP, w którym opracowano rozwiązanie ułatwiające zabezpieczenie czujek przeciwpożarowych. Przyrząd powstał w odpowiedzi na zgłoszenie przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia w Poznaniu do Sieci Badawczej Łukasiewicz potrzeby wdrożenia rozwiązania zabezpieczającego czujniki dymu podczas dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu.

Nauka dla biznesu, biznes dla nauki

W ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz powstało Centrum Oceny Technologii (COT) – jednostka badawcza, której zadaniem jest prowadzenie badań dotyczących zalet, ryzyka i skutków wdrażania nowych technologii oraz rekomendowanie najbardziej korzystnych kierunków rozwoju technologicznego.

Obecnie do rozwijanych już inicjatyw SBŁ dołączył Indeks Łukasiewicza INNOVATOR. To wspólne przedsięwzięcie promocyjne Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).  Dzięki niemu prezentowane i promowane będą spółki giełdowe, które rozwijają swój potencjał we współpracy z polskim sektorem naukowym, reprezentowanym przez Łukasiewicza. Notowania będą publikowane codziennie od 12 kwietnia 2021 r.