Kryta strzelnica w Łukasiewicz PIAP
25-06-2021

Kryta strzelnica – nowa usługa Łukasiewicz-PIAP

W Łukasiewicz – PIAP powstała jedna z najnowocześniejszych krytych strzelnic w Polsce. Nowy obiekt laboratoryjny może być wykorzystywany przez służby mundurowe w celu prowadzenia wszelkiego rodzaju treningów taktycznych, również z wykorzystaniem robotów mobilnych.

Kryta strzelnica w Łukasiewicz PIAP

Laboratorium Procesów Kinetycznych (LPK) to jednostka realizująca badania produktów z uwzględnieniem zjawisk kinetycznych oraz balistyki. LPK umożliwia prowadzenie badań wytrzymałościowych i zmęczeniowych części, podzespołów, a także całych urządzeń z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Prowadzone są tu prace badawczo-rozwojowe w zakresie projektowania i budowy robotów mobilnych, ich akcesoriów oraz urządzeń specjalnych.

Przykładowe badania wykonywane w LPK:

  • testy wytrzymałościowe podzespołów i akcesoriów z wykorzystaniem broni palnej oraz wyrzutników pirotechnicznych,
  • użycie broni palnej, urządzeń pneumatycznych i pirotechnicznych na platformach zrobotyzowanych, a także tworzenie procedur ich użycia,
  • wykorzystanie materiałów i opracowanie konstrukcji urządzeń pod kątem reakcji na wymuszenia o znacznej dynamice.

Laboratorium wyposażone jest w poligon testowo-badawczy w postaci pełnoprawnej strzelnicy umożliwiającej prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem robotów mobilnych i broni palnej. Stały monitoring, nadzór, sterowanie i koordynacja mogą być realizowane z odseparowanego kuloodpornymi ścianami, wygłuszonego pomieszczenia centrum kontroli. 

Strzelnica ma sześć odgrodzonych od siebie stanowisk strzeleckich z indywidualnym oświetleniem. Transportery tarcz sterowane są indywidualnie lub grupowo za pomocą tabletów umieszczonych na stanowiskach. Możliwość prowadzenia ognia w zakresie kąta 180º, mobilne kulochwyty oraz obrotowe ściany umożliwiają prowadzenie treningów taktycznych i strzelania dynamicznego. Niezależne i płynne sterowanie każdą lampą oświetlenia obiektu pozwala na programowanie dowolnych efektów świetlnych, w tym stroboskopowych.

Dla bezpieczeństwa użytkowników ściany i sufit hali strzelań wyłożone są okładziną antyrykoszetową, a wejście zabezpieczone drzwiami kuloodpornymi. Skuteczny system wentylacji wyposażony w ścianę nawiewną oraz wyciągi kulochwytowe zapewnia filtrowanie powietrza na hali strzelań co około 3 minuty oraz całkowitą jego wymianę co około 6 minut.  Obiekt ma opinię techniczną Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, potwierdzającą możliwość bezpiecznego prowadzenia ognia z wykorzystaniem amunicji o maksymalnej energii początkowej pocisku 3600 J.

Zachęcamy do odwiedzenia strony https://www.antyterroryzm.com/szkolenia/strzelnica-lpk/ , gdzie można znaleźć więcej informacji na ten temat.