Profesor Janusz Kacprzyk
15-10-2021

Kolejne wyróżnienia dla profesora Janusza Kacprzyka

Wielokrotnie nagradzany za dokonania zawodowe i naukowe profesor Janusz Kacprzyk, od kilkunastu lat związany z Łukasiewicz – PIAP,  otrzymał w ostatnich tygodniach kolejne wyróżnienia.  

Profesor otrzymał tytuł honorowy Fellow Asia-Pacific Artificial Intelligence Association (AAIA). To nowo inkorporowane w 2021 r. w Hongkongu światowe stowarzyszenie skupiające 400 członków, wybitnych specjalistów w dziedzinie szeroko rozumianej informatyki, w szczególności sztucznej inteligencji, z całego świata. Celem działalności AAIA jest promowanie rozwoju i zastosowania sztucznej inteligencji w różnych dziedzinach nauki i technologii.

Kolejne wyróżnienie to dyplom doskonałości naukowej (Scientific Excellence Award) europejskiego Towarzystwa Logiki Rozmytej i Technologii (European Society For Fuzzy Logic And Technology – EUSFLAT). EUSFLAT to europejskie stowarzyszenie non-profit, którego celem jest promowanie i rozpowszechnianie metod, technik i osiągnięć logiki rozmytej i technologii pokrewnych.

 

Profesor Janusz Kacprzyk został też zagranicznym członkiem Litewskiej Akademii Nauk (Lietuvos mokslų akademija – LMA) w dyscyplinie technologie informatyczne. Misją LMA jest mobilizowanie wybitnych naukowców i inicjowanie działań, które przyczyniają się do rozwoju naukowego, społecznego, kulturalnego i gospodarczego Litwy. Akademia ma 113 członków aktywnych, 58 członków emerytowanych i 63 członków zagranicznych. Profesor Janusz Kacprzyk znalazł się w gronie czterech nowo przyjętych.  

 

 

Dodatkowo Polskie Towarzystwo Informatyczne PTI wyróżniło profesora Janusza Kacprzyka członkostwem honorowym w uznaniu zasług wniesionych na rzecz PTI . PTI to polska organizacja, która zrzesza profesjonalistów z branży informatycznej. Reprezentuje skupione wokół niego środowiska w najistotniejszych kwestiach związanych z informatyzacją, jest konsultowane w procesach legislacyjnych, prowadzi działalność certyfikacyjną oraz rzeczoznawczą oraz promuje Polskę przez pokazywanie światowych sukcesów polskich informatyków oraz wyjątkowych produktów technologii cyfrowej tworzonych w naszym kraju.