Łukasiewicz PIAP wspiera cyfryzację firm
10-12-2021

Łukasiewicz – PIAP wspiera cyfryzację firm

W jaki sposób MŚP i firmy rozpoczynające działalność mogą dokonać postępu w transformacji cyfrowej? Dzięki projektowi EIT Manufacturing, w którym za komponent doradczy odpowiada Łukasiewicz – PIAP, pomoc otrzymało kilkanaście przedsiębiorstw z sześciu krajów UE, w tym dwie firmy z Polski.

Cyfryzacja procesów produkcji i zarządzania może znacząco pomóc małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) w radzeniu sobie z okresowymi kryzysami, jak również przygotować je do zmian pokryzysowych. Konsorcjum instytucji zaangażowanych w projekt EIT Manufacturing „RIS Industry 4.0 Hubs” podjęło inicjatywę w postaci specjalistycznych seminariów oraz ukierunkowanego wsparcia grantowego dla europejskich MŚP, aby wesprzeć je w cyfryzacji ich procesów produkcyjnych i łańcuchów dostaw. Celem Sieci Badawczej Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, który uczestniczy w projekcie, było włączenie do udziału w projekcie polskich przedsiębiorstw. W sześciu krajach ponad sto firm skorzystało ze zindywidualizowanych seminariów, a 14 otrzymało bezpośrednie wsparcie i konsultacje.

Wśród polskich firm, które skorzystały z doradztwa w zakresie cyfryzacji znalazła się warszawska spółka Blokado, specjalizująca się w systemach parkingowych. – Wspólnie z ekspertami udało nam się zdefiniować nasze potrzeby w projektowaniu nowej linii produkcyjnej oraz ocenie dojrzałości cyfrowej naszych działań. Otrzymaliśmy solidną cyfrową mapę drogową dotyczącą kolejnych kroków służących uzupełnieniu luki technologicznej i odkryciu potencjalnych rozwiązań dla digitalizacji naszych produktów – powiedział Artur Foksa, prezes zarządu Blokado.   

W ramach projektu EIT Manufacturing „RIS Industry 4.0 Hubs” (RIS I40H) Łukasiewicz – PIAP wraz z sześcioma innymi partnerami europejskimi wdrożył tzw. Regional Innovation Scheme (RIS) w celu zwiększenia zdolności innowacyjnych i transferu dobrych praktyk w krajach europejskich, które są uważane za „skromnych i umiarkowanych” innowatorów. MŚP są zachęcane do korzystania z technologii cyfrowych i poprawy swoich umiejętności oraz kompetencji cyfrowych. Z myślą o tym zespół projektowy zorganizował serię seminariów w Polsce, Czechach, na Litwie, Słowacji, w Estonii i Grecji. Projekt zapewnił również wsparcie dla beneficjentów przemysłowych poprzez otwarty konkurs, w którym firmy mogły ubiegać się o minigranty i otrzymać konsultacje z zakresu cyfryzacji lub planowania digitalizacji.

– W ramach 12-miesięcznego projektu RIS I40H, koordynowanego przez BIBA na Uniwersytecie Bremen w Niemczech, nasz zespół wykorzystał trzystopniową metodologię, która pomaga MŚP w drodze do wdrożenia rozwiązań Przemysłu 4.0 opartych na technologiach cyfrowych – powiedział Krzysztof Lipiec, dyrektor Działu Komercjalizacji instytutu Łukasiewicz – PIAP. W pierwszym etapie zorganizowano interaktywne seminaria o sprawdzonej strukturze i treści, które stanowiły wprowadzenie do technologii Przemysłu 4.0 dla MŚP oraz służyły wstępnemu zbadaniu kompetencji cyfrowych małych i średnich przedsiębiorstw. W siedmiu seminariach, które odbyły się w sześciu krajach, wzięło udział ponad 100 uczestników. W drugim etapie zapewniono indywidualne konsultacje i dogłębne oceny dojrzałości cyfrowej działalności firm, aby ukierunkować przedsiębiorstwa na obszary priorytetowe dla digitalizacji. Trzeci krok polegał na stworzeniu konkretnej mapy drogowej dla poszczególnych firm, która miała wskazać sposób realizacji poszczególnych etapów digitalizacji.

– W tak trudnych czasach, jakie mamy obecnie, firmy przemysłowe odkładają na później wyżej wymienione działania, choć uważają, że są one niezbędne do digitalizacji ich działalności. Dlatego w wyniku otwartego konkursu finansowanego przez EIT Manufacturing wsparliśmy 14 MŚP minigrantami – dodał Krzysztof Lipiec. 

 

fot. pexels