13-06-2022

Innowatorium Łukasiewicza: B+R w centrum uwagi

9 czerwca 2022 r. w Poznaniu odbyło się Innovatorium Łukasiewicza – wydarzenie łączące naukowców i przedsiębiorców z myślą o rozwoju B + R. Spotkanie zorganizowane przez Sieć Badawczą Łukasiewicz przybliżyło m.in. możliwości, jakie obu grupom może dać skorzystanie ze środków z Horyzontu Europa.  

Innovatorium Łukasiewicza – największe ogólnopolskie wydarzenie ze świata B+R, zorganizowane w czerwcu w stolicy Wielkopolski przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – zgromadziło blisko 1200 osób ze świata nauki i biznesu. Dzięki spotkaniu uczestnicy, którzy nierzadko zmagają się z brakiem funduszy na finansowanie badań, poznali sposób na rozwiązanie tego problemu. Jest nim skorzystanie z możliwości, jakie daje Horyzont Europa – prawdopodobnie największy w historii program wsparcia badań i innowacji, z którego w najbliższych latach europejscy naukowcy i przedsiębiorcy będą mogli pozyskać 95 mld euro.

W trakcie wydarzenia wiele miejsca poświęcono dyskusjom i wymianie doświadczeń na temat współpracy nauki z biznesem, komercjalizacji badań naukowych i transferu własności intelektualnej do biznesu. W te potrzeby doskonale wpisuje się działalność Sieci Badawczej Łukasiewicz – jednej z największych sieci badawczych w Europie, którą tworzy 26 instytutów i 7000 pracowników, w tym 4500 naukowców i inżynierów.

W licznych panelach dyskusyjnych udział wzięli rektorzy największych polskich uczelni, zarządzający najważniejszymi z punktu widzenia przedsiębiorców instytucjami i przedstawiciele takich firm, jak PESA Bydgoszcz, KGHM, Grupa Orlen, XTPL, PKP, Atlas czy Saule Technologies. Kluczowym formatem spotkań podczas Innovatorium Łukasiewicza były sesje matchmakingowe. Ich celem było stworzenie partnerstw w konsorcjach projektowych, zdolnych sięgać po finansowanie z Horyzontu Europa. Odbyło się 16 sesji oraz warsztat na temat bezpieczeństwa i obronności. Udział w sesjach matchmakingowych wzięli przedstawiciele wielu polskich firm (np. Quib Construction, Hynfra, Ecotech) i uczelni, jak również organizacji zagranicznych (np. EU Robotics, EIT Health, INESC).

N stoisku, gdzie prezentowana była oferta instytutów Łukasiewicza uwagę przyciągał robot PIAP FENIX, produkcji Łukasiewicz – PIAP (na zdjęciu).