17-07-2022

Łukasiewicz – PIAP na forum CETEF

24 i 25 października 2022 r. Wrocław stanie się areną dyskusji o cyfrowej transformacji, której poświęcone będzie Środkowoeuropejskie Forum Technologiczne – CETEF. Łukasiewicz – PIAP jest partnerem naukowym jednej z konferencji tematycznych: Trendy rozwoju, szanse i bariery robotyzacji europejskiego przemysłu.

Celem Środkowoeuropejskiego Forum Technologicznego CETEF’22, odbywającego się w Polsce po raz trzeci, jest stworzenie międzynarodowej platformy do dyskusji nad polityką europejską w zakresie rozwoju takich dziedzin, jak informatyka, automatyka, robotyka, mechatronika, elektronika i fotonika inteligentnych sieci energetycznych oraz komunikacyjnych, a także cyberbezpieczeństwo. Uczestnikami obrad będą menedżerowie, technolodzy i naukowcy z 16 krajów Europy Środkowej, a także przedstawiciele instytucji, ministerstw i agencji rządowych dysponujących środkami finansowymi na wsparcie transformacji cyfrowej gospodarki europejskiej, w tym komisarz europejska ds. badań i innowacji p. Mariya Gabriel.

O być albo nie być przedsiębiorstwa często stanowią dziś automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych. Są one jednocześnie krytycznym czynnikiem dla przeprowadzenia transformacji cyfrowej w przemyśle. Sposoby sprostania wyzwaniom, które się z tym wiążą będą głównym tematem sesji  poświęconej automatyzacji i robotyzacji, organizowanej w ramach CETEF’22. Obejmie ona dwie całodzienne konferencje, przygotowane we współpracy z czołowymi światowymi liderami technologicznymi i producentami rozwiązań do automatyzacji zakładów produkcyjnych, w tym niemiecką firma KUKA AG. W trakcie sesji zostaną także zaprezentowane prace badawczo-wdrożeniowe prowadzone przez polskie jednostki naukowe mające duże doświadczenie w tym zakresie: Łukasiewicz – PIAP i Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie. Łukasiewicz – PIAP jest jednocześnie jednym z partnerów naukowych CETEF.

W ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP aktywnie działa na rzecz cyfrowej transformacji, wspierając rozwój robotyzacji w przemyśle w szerokim zakresie. Projektowanie zrobotyzowanych oraz zautomatyzowanych systemów produkcyjnych, uruchamianie i modernizacja istniejących linii, wdrażanie indywidualnych rozwiązań dla częściowej lub pełnej automatyzacji procesu produkcyjnego to tylko niektóre korzyści ze współpracy z instytutem. Służymy również wszechstronnym doradztwem w procesie opracowywania ścieżki badań, wdrożenia i konceptualizacji projektu, a także wsparciem w pozyskiwaniu finansowania dla projektów B+R oraz kontraktowaniu i rozliczaniu środków publicznych. Zapewniamy też dostęp do specjalistycznych zespołów badawczych, infrastruktury laboratoryjnej i sieci współpracujących instytucji naukowych.  

Zachęcamy do udziału w październikowym forum. Spotkajmy się w stolicy Dolnego Śląska i wspólnie pracujmy nad cyfrową transformacją.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://cetef.eu/.