07-10-2022

Nowa edycja konkursu VOJEXT

Do 7 grudnia 2022 r. trwa nabór zgłoszeń do drugiego konkursu związanego z realizacją zadań z zakresu robotyki, organizowanego w ramach projektu VOJEXT. To okazja do zdobycia dofinansowania dla firm współpracujących z branżą robotyki.

 

Konkurs skierowany jest do MŚP oraz spółek o średniej kapitalizacji, działających w takich obszarach, jak koboty, interakcja człowiek-robot oraz inteligencja maszynowa. Udział w konkursie to możliwość zdobycia dofinansowania w wysokości do 80 000 euro. Konkurs jest już drugą tego typu inicjatywą organizowaną w ramach projektu VOJEXT, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020.

Szczegóły zgłoszeń konkursowych

Aplikacje konkursowe muszą dotyczyć jednego z poniższych wyzwań:

  • wyzwanie 1 – Zarządzanie magazynem,
  • wyzwanie 2 – Roboty do wsparcia logistyki i demonstracji możliwości w rzeczywistym środowisku operacyjnym,
  • wyzwanie 3 – Projekt graficzny nakładki dla głównego UI,
  • wyzwanie 4 – Czyste pomieszczenia i czyste środowiska,
  • wyzwanie 5 – Metrologia i rekonstrukcja,
  • wyzwanie 6 – Charakteryzacja materiałów oparta na uczeniu maszynowym.

Czas na realizację projektów: od trzech do siedmiu miesięcy.

Procedura konkursowa

Termin aplikowania do konkursu upływa 7 grudnia 2022 r. o godzinie 17.00. Wyniki procesu oceny wniosków zostaną podane w styczniu 2023. Podpisywanie umów z wybranymi wnioskodawcami nastąpi w lutym, tak aby projekty mogły rozpocząć się już w marcu.

 

Cały proces aplikacyjny wraz z powiązanymi dokumentami, jak również wynikająca z tego współpraca z konsorcjum projektu VOJEXT, będą realizowane wyłącznie w języku angielskim. Aplikacje konkursowe należy składać, wypełniając formularz dostępny pod adresem https://www.f6s.com/vojext-oc-2-pilot .

Więcej szczegółów dotyczących konkursu jest podanych na stronie https://vojext.eu/open-call-2/, gdzie znaleźć można m.in. przewodnik dla wnioskodawców. W razie napotkania trudności z przygotowaniem aplikacji lub potrzeby wyjaśnienia szczegółów konkursu można skontaktować się z jego organizatorami, pisząc na adres opencall@vojext.eu .

Dodatkowe informacje na temat projektu można znaleźć tutaj.