23-05-2023

Profesor związany z Łukasiewicz – PIAP redaktorem naczelnym „Automation in Construction”

Najwyżej oceniane na świecie czasopismo naukowe w dyscyplinie Inżynieria Lądowa – „Automation in Construction” – jest redagowane przez pracownika Instytutu Łukasiewicz – PIAP.

 

 

„Automation in Construction”, międzynarodowe czasopismo badawcze z najwyższym na świecie współczynnikiem wpływu (IF) w dyscyplinie Inżynieria Lądowa w bazie danych Web of Science, jest redagowane przez lidera obszaru w warszawskim Instytucie Łukasiewicz – PIAP w dziale wsparcia badań aplikacyjnych, który koncentruje się głównie na automatyzacji w budownictwie. Ten miesięcznik recenzowany zawierający oryginalne artykuły naukowe dotyczące najnowszych osiągnięć w dziedzinie automatyki i technologii informatycznych związanych z budownictwem jest wydawany przez koncern wydawniczy Elsevier od 1992 roku.

Profesor Mirosław Skibniewski, związany z wydziałem inżynierii lądowej i ochrony środowiska oraz z uczelnianym centrum robotyki Uniwersytetu Maryland, pełni funkcję redaktora naczelnego tego czasopisma od 1994 roku. Jego zespół redakcyjny tworzy obecnie 14 redaktorów pomocniczych i 40 członków kolegium redakcyjnego z wiodących instytucji naukowo-badawczych na całym świecie. Wieloletnim członkiem kolegium redakcyjnego jest także dr hab. inż. Piotr Szynkarczyk, dyrektor Instututu Łukasiewicz – PIAP. Inni pracownicy Instytutu Łukasiewicz – PIAP znajdują się w gronie autorów prac opublikowanych dotychczas w „Automation in Construction”. Czasopismo otrzymuje rocznie do recenzji około 15 000 oryginalnych prac i publikuje ok. 120 wybranych artykułów rocznie.

Profesor Skibniewski uzyskał stopień magistra inżyniera budownictwa na Politechnice Warszawskiej oraz stopnie magistra nauk (M.S.) i doktora (Ph.D.) na Carnegie-Mellon University w USA. Specjalizuje się w automatyce i informatyce do zastosowań w budownictwie zrównoważonym.