03-06-2024

Warsztaty dla MŚP

12 czerwca na Politechnice Warszawskiej odbędzie się wydarzenie adresowane do małych i średnich przedsiębiorstw. Jednym z wiodących tematów będą innowacje cyfrowe i przybliżenie możliwości rozwoju transformacji w tym zakresie. Celem spotkania jest m.in. wzmocnienie współpracy pomiędzy sektorem nauki a biznesem oraz wymiana doświadczeń i potrzeb między uczestnikami.

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej oraz Mazovia EDIH zapraszają na wydarzenie przeznaczone dla firm z sektora MŚP, które odbędzie się 12 czerwca w godzinach 9.00–15.00 przy ul. Poleczki 19.

Elementem wydarzenia będą warsztaty dotyczące innowacji cyfrowych realizowane przez Mazovia EDIH we współpracy z Polską Izbą Gospodarczą Zaawansowanych Technologii IZTECH oraz Łukasiewicz – PIAP. Zostaną przedstawione m.in. możliwości wykorzystania mikroelektroniki i fotoniki w transformacji cyfrowej MŚP oraz katalog usług Mazovia EDIH w tym zakresie.

Uczestnicy zapoznają się z procedurą składania dokumentów przez przedsiębiorców MŚP w związku z otwarciem naboru zgłoszeń do Mazovia EDIH. Będą także mogli poznać założenia dwóch projektów: Platforma Startowa – Centralny Akcelerator Innowacji Mazovian StartUPolis oraz Europejska infrastruktura badawcza na potrzeby półprzewodnikowych układów scalonych INFRACHIP.

Agenda

Link do rejestracji