Projekt AuToMa (Erasmus+)

Automatyzacja, transfer technologii i praktyki zarządzania dla rozwoju MŚP, poprawa szans na zatrudnienie i promocja przedsiębiorczości – Automation, technology transfer and managerial practices for the growth of SMEs, a better employability and the promotion of the entrepreneurship (AuToMa).

Projekt AuToMa ma na celu wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w ich dążeniu do zwiększania konkurencyjności zarówno na rynku krajowym, jak i rynkach zagranicznych poprzez umożliwienie im dostępu do innowacyjnych rozwiązań szkoleniowych wspartych odpowiednim systemem zarządzania treściami szkoleniowymi.

Obecnie transfer technologii oraz inwestycje w automatyzację stają się ważnymi kwestiami strategicznymi, zwłaszcza w krajach, które starają się pozyskać nowe technologie produkcyjne. Zdolność do tworzenia rozwiązań innowacyjnych, zarządzanie nimi i ich wdrażanie wymagają nie tylko zdolności naukowych czy umiejętności technologicznych, ale również zdolności organizacyjnych, zarządczych i marketingowych. Podnoszenie poziomu wiedzy i kwalifikacji w tym zakresie może pomóc w procesie przekształcania się przedsiębiorstw w podmioty nowej generacji.

Projekt AuToMa będzie skutecznie przyczyniać się do rozwoju wysokich umiejętności zawodowych ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin automatyki, innowacji i transferu technologii oraz współdzielenia ich na poziomie krajowym i europejskim. W ramach projektu opracowane będą otwarte szkolenia w formie dwóch ścieżek kształcenia, tj. dla pracowników technicznych oraz kadry zarządzającej, a skierowane będą do takich grup docelowych jak:

 • potencjalni przedsiębiorcy i studenci, którzy chcą rozwijać działalność w sektorze produkcyjnym,
 • przedsiębiorcy i pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw, którzy chcą poprawić swoje kwalifikacje bądź je zmienić, a także bezrobotnych, którzy pragną wypracować swoje pierwsze kompetencje zawodowe,
 • kadra uniwersytecka, pracownicy ośrodków badawczych i trenerzy przedmiotów zawodowych, którzy pragną wzbogacić lub zaktualizować swoje programy nauczania.

Rolą PIAP w projekcie będzie adaptacja już istniejących i dostępnych materiałów szkoleniowych oraz opracowanie nowych materiałów do zastosowania we wspomnianym systemie szkoleniowym, a także czynny udział we wszystkich działaniach prowadzonych w ramach projektu, takich m.in. jak badanie potrzeb użytkowników, testowanie opracowanych rozwiązań, rozwój metodyki czy rozpowszechnianie informacji w produkcie.

Planowane rezultaty/produkty projektu:

 • 1. AuToMa Learning Methodology
 • 2. AuToMa Guidelines for the learning outputs
 • 3. AuToMa Resources and Learning Integrated Area
 • 4. AuToMa Learning Contents
 • 5. Handbook for AuToMa learners
 • 6. AuToMa website
 • 7. Skills assessment tools
 • 8. AuToMa Certificate of Achievement

Okres realizacji: 01.10.2016–31.03.2019

Budżet: 67.272,00 EUR (PIAP)

Projekt dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej i realizowany w ramach Programu ERASMUS+, akcja 2: Partnerstwa strategiczne na pd. umowy nr 2016-1-IT01-KA202-005599 zawartej pomiędzy LUISS LIBERA UNIVERSITA INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI i Komisją Europejską.

Rodzaj projektu: międzynarodowy projekt badawczy

Koordynator: LUISS LIBERA UNIVERSITA INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI, Italy

Partnerzy:

 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Polska
 • TECHNICAL UNIVERSITY KOSICE (TUK), Słowacja
 • EUROPEAN CENTER FOR QUALITY (ECQ), Bułgaria
 • CONSULTORES DE AUTOMATIZATION Y ROBOTICA S.A (CARSA), Hiszpania

Logo UE Erasmus+This project has received funding from the European Union’s programme ERASMUS+ (the EU Programme in the fields of education, training, youth and sport for the period 2014-2020).