Budowa laboratorium do prowadzenia prac badawczych nad systemami pozycjonowania

                                   

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacja celowa na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową

na zakup aparatury naukowo-badawczej

pn. „Budowa laboratorium do prowadzenia prac badawczych nad systemami pozycjonowania”

Okres finansowania: 2021–2023

Dofinansowanie: 595 935 zł

Całkowita wartość: 627 300 zł

W ramach inwestycji zostanie zbudowana nowa infrastruktura badawcza umożliwiająca prowadzenie prac B+R nad systemami pozycjonowania.

Przewiduje się zakup:

  1. Odbiornika referencyjnego GNSS (GPS+GLONASS+GALILEO+BEIDOU), wyznaczającego strumień poprawek różnicowych dla wszystkich częstotliwości dostępnych dla cywilnego odbiorcy.
  2. Infrastruktury sprzętowej i programowej wykorzystującej m.in. technologie UWB, RFID, WiFi, umożliwiającej prowadzenie badań nad systemami indoor positioning, tj. określania pozycji wewnątrz zamkniętych obiektów przez platformy mobilne, do monitorowania położenia i aktywności ludzi oraz nadzoru nad obiegiem materiałów produkcyjnych.
  3. Specjalizowanej platformy sprzętowej – maszyny obliczeniowe umożliwiające wydajne przetwarzanie równoległe oraz wizualizację danych z GIS.
  4. Oprogramowania MathWorks Matlab z zestawem toolboxów – tworzących środowisko programistyczne wspierające prowadzenie prac badawczych i rozwojowych nad algorytmami, a także umożliwiającymi prowadzenie obliczeń numerycznych przez systemy pomiarowe.
  5. Platformy sprzętowej realizującej Software Defined Radio wraz z dodatkowym osprzętem: akcesoriami mikrofalowego toru radiowego, urządzeniami pomiarowymi oraz innymi drobnymi materiałami.

Prace badawcze z wykorzystaniem aparatury zakupionej z niniejszej dotacji umożliwią pozyskanie nowej wiedzy i poszerzenie kompetencji Instytutu, dodatkowo wzmacniając jego wiodącą w Polsce rolę w obszarze robotyki mobilnej, systemów bezpieczeństwa, a także istotnej pozycji Instytutu, jako dostawcy wysokospecjalizowanych produktów i aplikacji na wymagającym rynku krajowym i zagranicznym.