z

Projekt CoLED

Wspólne środowisko nauczania dla edukacji inżynierskiej – CoLED (Collaborative Learning Environment for Engineering Education).

Projekt ma na celu opracowanie systemu szkoleniowego wspierającego metody nauczania oparte na współpracy, przy wykorzystaniu mechanizmów społecznościowych do wspierania komunikacji w grupie i motywacji uczestników, a także do oceny postępów i działań edukacyjnych. Pilotażowe szkolenie skierowane będzie głównie do studentów kierunków technicznych oraz osób zainteresowanych inwestowaniem w automatyzację procesów produkcyjnych.

Planowane rezultaty (produkty) projektu:

 • IO1 Metodologia nauczania CoLED – metodologia uwzględniająca szczegółowe informacje o rzeczywistych potrzebach, wymaganiach i preferencjach grup docelowych oraz zawierająca wskazówki dotyczące korzystania z platformy CoLED i przygotowanych materiałów edukacyjnych;
 • IO2 Przewodniki CoLED – krótki opis funkcjonalności portalu i materiałów szkoleniowych;
 • IO3 Platforma szkoleniowa CoLED – innowacyjna platforma ICT wspierająca wspólne uczenie, interakcje grupowe, grywalizację uczenia się, komunikację grupową, ocenę zadań i projektów zespołowych, dyskusje grupowe, identyfikację aktywności użytkowników itp.;
 • IO4 Szkolenie CoLED – kładące nacisk na praktykę zasoby szkoleniowe dla osób zainteresowanych wprowadzaniem rozwiązań dla automatyki i robotyki.

Grupy docelowe projektu CoLED to:

 • przedsiębiorcy i pracownicy przedsiębiorstw, którzy chcą poprawić konkurencyjność swoich firm, a także podnieść swoje kwalifikacje;
 • przyszli przedsiębiorcy i studenci, którzy chcą rozwijać działalność w sektorze produkcyjnym;
 • uniwersytety i centra badawcze;
 • trenerzy VET i dostawcy VET.

Okres realizacji: 01.10.2018–31.12.2020

Budżet: 66.830,00 EUR (PIAP)

Projekt dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej i realizowany w ramach Programu ERASMUS+, akcja 2: Partnerstwa strategiczne na podstawie umowy nr nr 2018-1-PL01-KA202-050777 zawartej pomiędzy PIAP i Komisją Europejską.

Rodzaj projektu: międzynarodowy projekt badawczy

Koordynator:

PIAP – Poland

Partnerzy:

 1. PIAP – Poland
 2. PRO-MED – Poland
 3. University of Medicine, Pharmacy, Sciences and Technology of Tirgu-Mures – Italy
 4. AidLearn, Consultoria em Recursos Humanos Lda. – Portugal
 5. ECQ – Bulgaria

Logo UE Erasmus+This project has received funding from the European Union’s programme ERASMUS+ (the EU Programme in the fields of education, training, youth and sport for the period 2014-2020).