ESA GALILEO

Badanie wpływu zakłóceń intencjonalnych i nieintencjonalnych na funkcjonowanie odbiorników sygnałów Galileo i opracowanie mapy drogowej wdrożenia serwisu Galileo PRS w Polsce

GALILEO signals vulnerability investigation and Roadmap for Galileo PRS service implementation in Poland

Nr umowy: 4000110321/14/NL/Cbi

Budżet projektu: 99 883 EUR

Okres realizacji: 01.03.2014 – 01.03.2016

Cel Projektu

W projekcie zostanie zbadany wpływ sygnałów zakłócających o różnej charakterystyce na jakość pracy odbiorników Galileo Open Service z wykorzystaniem specjalizowanego stanowiska badawczego.

Oprócz zakłóceń nieintencjonalnych (tj. pochodzących od istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej) przewiduje się analizę wpływu zakłóceń intencjonalnych, jakie powstają w wyniku pracy zarówno tanich jammerów GNSS (CW-type, chirp-type noise), jak i jammerów profesjonalnych, produkujących sygnały o strukturze identycznej do kodów PRN Galileo.

Zostanie również przygotowana mapa drogowa dla wdrożenia Galileo Public Regulated Service w Polsce, pozwalającego autoryzowanym użytkownikom uzyskać dostęp do kodowanego serwisu Galileo o zwiększonej odporności na zakłócenia.