FANTASOS

Treningowy symulator akcji gaśniczo-ratowniczych.

Celem projektu jest opracowanie i wykonanie prototypu stanowiska symulatora akcji gaśniczo-ratowniczych wraz ze scenariuszami szkoleń.

Projekt Fantasos dotyczy opracowania treningowego symulatora akcji-gaśniczo ratowniczych. Symulator będzie wyróżniać się trybem dwuosobowym oraz systemem immersji termicznej dla użytkowników. W symulatorze będzie zawartych kilka modeli otoczenia, w których będą odbywać się akcje gaśniczo-ratownicze. Użytkownik symulatora Fantasos będzie wyposażony w okulary VR oraz kontroler w postaci prądownicy strażackiej, po świecie wirtualnym będzie mógł się poruszać za pomocą bieżni omnikierunkowej, która będzie współpracować z systemem imersji termicznej. W jednym ze scenariuszy będzie występował robot pożarniczy, który będzie sterowany w wirtualnym środowisku za pomocą fizycznego kontrolera będącego odwzorowaniem prawdziwej konsoli robota Łukasiewicz – PIAP występującego w Straży Pożarnej.

Wirtualny świat będzie odwzorowywać warunki panujące na miejscu akcji w zależności od scenariusza szkolenia. Osoba biorąca udział w szkoleniu przez okulary VR oraz słuchawki przeniesie się w wirtualny świat akcji gaśniczo-ratowniczej.

Nazwa programu: Program badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa” pk. SZAFIR – konkurs nr 2/SZAFIR/2020

Okres realizacji: 01.09.2021–31.08.2023

Budżet projektu: 5 881 359,00 PLN (w tym koszty kwalifikowane 4 781 593,00 PLN)

Dofinansowanie: 5 881 359,00 PLN

Numer umowy: DOB-SZAFIR/01/A/005/02/2021

Rodzaj projektu: krajowy projekt badawczy

Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Lider konsorcjum: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Współwykonawca: 4Experience Spółka z o.o.

                                                                                                 

NCBR1 Image Map

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa” pk. SZAFIR – konkurs nr 2/SZAFIR/2020