Projekt Observer

Analiza obrazu służącego nawigacji satelitów podczas manewru przechwytywania obiektów na niskiej orbicie okołoziemskiej – Robust, unsupervised visual motion recognition of non-cooperative satellite for on-orbit capture (Observer).

Celem projektu Observer był rozwój i weryfikacja systemu analizy obrazu do wyznaczenia orientacji przestrzennej satelity na niskiej orbicie ziemskiej podczas manewru przechwytywania. System składa się z dwóch głównych części: kamery wizyjnej z procesorem FPGA oraz oprogramowania rozpoznania obrazu. W końcowej części projektu urządzenie przeszło testy typu hardware-in-a-loop w warunkach symulujących oświetlenie typowe dla niskiej orbity okołoziemskiej. Projekt był realizowany wspólnie z Centrum Badań Kosmicznych które odpowiadało za identyfikację wymagań i testowanie. Urządzenie znajduje się na poziomie gotowości technologicznej TRL3.

Rys. Projekt kamery Observer

Okres realizacji: 02.04.2013–31.05.2015

Budżet projektu: 149.901 EUR

Numer umowy: 4000107934/13/NL/KML, projekt finansowany przez Rząd Polski poprzez kontrakt z Europejską Agencją Kosmiczną w ramach Plan for European Cooperating States

Rodzaj projektu: międzynarodowy projekt badawczy

Koordynator: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Polska

Partnerzy:  

  • Centrum Badań Kosmicznych PAN, Polska