Projekt ASSISTANCE

Narzędzia świadomości sytuacyjnej i programy szkoleniowe zwiększające możliwości i poprawiające bezpieczeństwo służb szybkiego reagowania – Adapted situation awareneSS tools and taIlored training curricula for increaSing capabiliTie and enhANcing the proteCtion of first respondErs (ASSISTANCE).

Głównym celem projektu ASSISTANCE jest pomoc i ochrona różnego rodzaju służb szybkiego reagowania (FR), które współpracują ze sobą podczas łagodzenia dużych klęsk żywiołowych (naturalnych lub spowodowanych przez człowieka), oraz poprawa ich zdolności i umiejętności radzenia sobie ze złożonymi sytuacjami związanymi z różnego typu incydentami. W projekcie wykorzystywane będą technologie, takie jak: bezzałogowe samoloty, roboty, roje dronów, zaawansowane szkolenia.

Projekt zakłada realizację zaawansowanych szkoleń wykorzystujących rozwiązania z zakresu rzeczywistości wirtualnej (Virtual Reality – VR), rozszerzonej (Augmented Reality – AR) oraz mieszanej (Mixed Reality – MR). Szkolenia dostosowane będą do realnych potrzeb służb szybkiego reagowania, a także do różnego rodzaju zdarzeń i pozwolą na zwiększenie świadomości sytuacyjnej służb (SA) z uwzględnieniem ich potrzeb w zakresie danych (np. wideo w czasie rzeczywistym, lokalizacja osób i obiektów, status dróg ewakuacji, zasięg sieci ad-hoc itd.).

W ramach wspólnej struktury, która będzie gromadzić dane z czujników, opracowane zostaną różne typy modułów świadomości sytuacyjnej służb z podziałem na typ służb (np. lokalizacja wideo i zasobów w czasie rzeczywistym dla strażaków, status tras ewakuacyjnych dla służb ratownictwa medycznego itd.). Zostanie ustanowiona zaawansowana sieć szkoleniowa oparta na VR, MR, AR i innych nowatorskich technologiach i metodologiach (np. dopasowane programy nauczania, interfejsy immersyjne itp.) w celu udostępnienia różnych platform VR i scenariuszy dla wzmocnienia możliwości szkoleniowych i operacyjnych rożnego typu służb.

Rezultaty projektu ASSISTANCE będą testowane w kontrolowanych warunkach podczas trzech różnych sesji demonstracyjnych (w Hiszpanii, Holandii oraz Turcji).

Łukasiewicz – Instytut PIAP pełni w projekcie rolę lidera zadań związanych z opracowywaniem wymagań i architektury systemu oraz adaptacją i integracją platform do przenoszenia czujników (naziemnych i powietrznych), a także odpowiada za działania dotyczące promocji projektu i jego rezultatów.

Okres realizacji: 1.05.2019–31.07.2022

Budżet przyznany dla ŁUKASIEWICZ – Instytut PIAP: 430 968,75 EUR

Nr umowy: 832576

Rodzaj projektu: międzynarodowy projekt badawczy

Koordynator: Universitat Politecnica de Valencia, Hiszpania

Konsorcjum:

 • THALES SA, Francja
 • Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, Hiszpania
 • ETRA Investigación y Desarrollo S.A., Hiszpania
 • Fundacion Andaluza para el Desarrollo Aeroespacial, Hiszpania
 • Ministerio del Interior, Hiszpania
 • Universidad de Cantabria, Hiszpania
 • Instituut Fysieke Veiligheid, Holandia
 • Nederlandse Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek TNO, Holandia
 • Openbaar Lichaam Gezamenlijke Brandweer, Holandia
 • Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy, Polska
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Ożarowie Mazowieckim, Polska
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Polska
 • Viasat Antenna Systems SA, Szwajcaria
 • RISE Research Institutes of Sweden AB, Szwecja
 • Sodertorns Branforsvarsforbund, Szwecja
 • Ambulance and Emergency Physicians Association, Turcja
 • E-Lex – Studio Legale, Włochy
 • CyberEthics Lab SRLS, Włochy

Strona internetowa projektu: www.assistance-project.eu

EU_logo This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 832576.