Projekt CPS-AGRI

Zorientowany na potrzeby użytkownika system cyberfizyczny do rozproszonego monitoringu i sterowania w rolnictwie (CPS-AGRI).

Projekt CPS-AGRI ma na celu wdrożyć ideę Przemysłu 4.0 do produkcji rolniczej w Polsce, a także w Izraelu. W ramach projektu powstanie uniwersalny cyberfizyczny system, ukierunkowany na zróżnicowane aplikacje w rolnictwie. Aplikacje obejmą m.in. wspomaganie dystrybucji nawozów sztucznych, monitoring nawadniania, monitoring i sterowanie w szklarniach. W rezultacie powstanie system UDAM, czyli uniwersalny moduł akwizycji danych z interfejsem RESTful API (ang. universal data acquisition and RESTful API data feed module – UDAM).

Po zakończeniu projektu system będzie wdrażany przez konsorcjum, przy czym strona polska skoncentruje się na module UDAM, a strona izraelska na systemie przetwarzania danych w chmurze. Wdrożenie systemu planowane jest zarówno w Izraelu (w spółdzielczych gospodarstwach rolnych – kibucach), jak i w Polsce (głównie w mazowieckich firmach zorientowanych na produkcję rolną).

Okres realizacji projektu: 01.03.2018–28.02.2019

Budżet projektu: 692 000,00 PLN (wartość dofinansowania 628 900,35 PLN)

Rodzaj projektu: międzynarodowy projekt badawczy

Konsorcjum:

  • MAXSOFT Ltd. – Izrael – koordynator międzynarodowy
  • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – Polska – koordynator krajowy
  • ESCO Sp. z o.o. – Polska

 

Logotyp NCBR
Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu współpracy dwustronnej – V konkurs polsko-izraelski.