Projekt Demo4Green

Projekt Green Manufacturing: Demonstrating technologies to fight Climate Demo4Green ma na celu rozpowszechnienie w krajach RIS demonstratorów technologii przemysłowych zmniejszających ślad węglowy.

 

Zgodnie z koncepcją „przetestuj zanim zainwestujesz” w ramach projektu Demo4Green zostało przewidziane stworzenie modułu szkoleniowego na temat wdrażania demonstratorów w Teaching & Learning Factory (TLF), wybór demonstratorów do wdrożenia oraz wsparcie MŚP we wprowadzaniu ich zielonych technologii na rynek.

Rodzaj projektu: międzynarodowy projekt badawczy realizowany w ramach EIT Regional Innovation Scheme.

RIS jest programem pomocowym Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) (niezależnego organu UE powołanego dla umożliwienia innowatorom przekształcania ich najlepszych pomysłów w produkty, usługi i miejsca pracy w Europie), który pomaga zwiększyć potencjał innowacyjny w krajach europejskich o niższym poziomie uczestnictwa. Program RIS umożliwia transfer dobrych praktyk i know-how z unikalnego podejścia EIT do pobudzania innowacji i jest realizowany w ramach EIT Manufacturing https://www.eitmanufacturing.eu/.

Termin realizacji projektu: 01.01.2022–31.12.2022

Budżet projektu: 379 992 EUR, w tym Łukasiewicz – PIAP 50 000 EUR (dofinansowanie: 46 000 EUR, wkład własny 4 000 EUR)

Koordynator: INES TEC – Institute for Systems and Computer Engineering, Technology and Science – Portugalia

Partnerzy:

  • Laboratory for Manufacturing Systems & Automation (LMS), University of Patras – Grecja
  • Czech Technical University in Prague (CIIRC CTU) – Czechy
  • Tecnalia – Hiszpania
  • Intechcentras – Litwa
  • University of Tartu – Estonia
  • MADE – Włochy
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – Polska

Strona internetowa projektu: https://demo4green.eu/.