Projekt DIH²

Ogólnoeuropejska sieć Cyfrowych Ośrodków Innowacji działających w obszarze Robotyki dla Inteligentnych Systemów Produkcji – A Pan‐European Network of Robotics DIHs for Agile Production (DIH²).

Celem projektu DIH² jest powołanie ponad 170 nowych ośrodków zajmujących się tworzeniem innowacji z zakresu robotyki, a także dotarcie do ponad 300 000 małych i średnich firm produkcyjnych. Przedsiębiorstwa otrzymają specjalistyczną wiedzę i wsparcie w zakresie inteligentnych rozwiązań produkcyjnych, w tym technologii, inwestycji, standaryzacji, know-how i kompetencji, jak również zagadnień etycznych towarzyszących nowym technologiom, bezpieczeństwa danych i cyberbezpieczeństwa. Projekt ma też na celu wzrost innowacyjności przedsiębiorstw poprzez obniżenie kosztów dostępu do zaawansowanych rozwiązań z zakresu robotyki przy jednoczesnym dwukrotnym wzroście rynku robotyki.

Konsorcjum DIH² składa się z 37 partnerów pochodzących z 28 krajów, w tym 26 ośrodków innowacji oraz 10 firm zapewniających wiedzę operacyjną. Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP jest jednym z głównych partnerów w projekcie DIH². Jako ośrodek innowacji cyfrowych PIAP pełni rolę regionalnego punktu kontaktowego sieci DIH² oraz wspiera firmy, które chcą ubiegać się o środki w ramach tzw. finansowania kaskadowego w konkursach organizowanych przez konsorcjum.

Termin realizacji projektu: 01.01.2019–30.06.2023

Budżet projektu: około 17 mln EUR, w tym PIAP 196 440 EUR

Numer umowy: 824964

Rodzaj projektu: międzynarodowy projekt badawczy realizowany w ramach programu Horyzont 2020

Koordynator: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy – Finlandia

 

EU_logo This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 824964