Projekt Kastom3D

Innowacyjny system produkcji kastomowych, wielkogabarytowych elementów spełniający założenia gospodarki o obiegu zamkniętym.

                   

Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie autonomicznej, przyrostowej technologii wytwarzania (druk 3D i frezowanie) do wytwarzania wielkogabarytowych odlewów wraz z systemem kontroli i kontroli jakości. Z materiału (podobnego do XPS) zostaną wykonane formy, elementy przestrzenne oraz formy do wypełniania takimi materiałami, jak beton. Jednym z kluczowych produktów drukowanych mogą być prefabrykowane ściany z betonowym rdzeniem w szalunku traconym, gdzie wyciskany materiał będzie formą i izolacją ściany.

Planowane efekty: Rozwiązaniem opracowywanym w ramach projektu będzie wielkogabarytowa drukarka 3D z możliwością drukowania szalunków XPS o dużej dowolności kształtu i właściwościach samego materiału budowlanego. System zapewni jednoczesną produkcję zarówno jednostkową, jak i seryjną, umożliwiając łatwą i efektywną personalizację produkowanego asortymentu – produkcję na żądanie. Zakłada się, że produkcja jest produkcją bezodpadową, w której materiał, który jest tymczasowo marnowany podczas obróbki skrawaniem zostanie ponownie wykorzystany w produkcji przyrostowej.

Rozwiązanie skierowane będzie do firm budowlanych, zajmujących się przede wszystkim tworzeniem ścian prefabrykowanych w technologii okładzin traconych, ale także innych produktów, takich jak rzeźby architektoniczne, wyroby kompozytowe.

Wartość projektu: 6 386 944,78 zł

Wartość dofinansowania:  5 562 815,68 zł

Okres realizacji: 01.12.2022-31.12.2023

Lider projektu: REbuild Sp. z o.o.

Partner: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020. Projekt realizowany jest w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka ścieżka – Innowacje cyfrowe.