Projekt Roadsense+

Opracowanie innowacyjnego, modułowego systemu Roadsense+ zwiększającego bezpieczeństwo ruchu drogowego.

 

 

Projekt ma na celu opracowanie nowego w skali świata, innowacyjnego modułowego Systemu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Roadsense+.

Głównymi cechami wyróżniającymi system będzie poprawa następujących cech funkcjonalnych urządzeń do wykrywania naruszeń w ruchu drogowym:

  • zwiększenie wykrywania naruszeń przepisów ruchu drogowego – połączenie kilku urządzeń w jedną całość zwiększy skuteczność wykrywania różnego typu naruszeń w jednym miejscu,
  • nowoczesny pomiar miejscowy oraz rejestracja zdarzeń w postaci zdjęć i filmu zwiększą jednoznaczność zarejestrowanych zdarzeń, co spowoduje zmniejszenie możliwości podważenia zarejestrowanego materiału dowodowego,
  • objęcie nadzorem nad przestrzeganiem prędkości dróg szybkiego ruchu poprzez wydłużony pomiar odcinkowy.

Efektem projektu będzie opracowanie innowacyjnego modułowego systemu sensorów Roadsense+ zaliczanego do kategorii inteligentnych systemów transportowych (ITS), który pozwoli na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Okres realizacji projektu: 01.10.2016–31.12.2018

Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 (RPO WM 2014–2020) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Oś Priorytetowa I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”; Działanie 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”.

Wartość projektu: 4 084 424,07 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 045 416,12 zł

Rodzaj projektu: strukturalny

Lider projektu: ZURAD Sp. z o.o. – Polska

Konsorcjum:

  • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – Polska