Projekt Robot Union

Stymulowanie rozwijających się firm do tworzenia innowacyjnych technologii i systemów robotycznych oraz zdobywania nowych rynków zbytu – Stimulate ScaleUps to develop novel and challenging technology and systems applicable to new markets for robotic solutions (Robot Union).

Celem projektu Robot Union jest zidentyfikowanie 20 Superstar ScaleUps – młodych, rozwijających się firm, działających w Europie – ocenionych pozytywnie przez czołowych inwestorów Venture Capital (VC) i globalne korporacje z czterech gałęzi rynku robotyki: produkcji, rolnictwa, opieki zdrowotnej i infrastruktury cywilnej, a następnie zapewnienie firmom wsparcia i dofinansowania.

Spośród ogólnoeuropejskiego strumienia 300 skaleupów, za pośrednictwem dwóch otwartych konkursów, zostanie wybranych 40 firm prowadzących badania i opracowujących innowacje. Następnie czołowa dwudziestka firm dołączy do programu akceleracji, który pomoże im przejść z poziomu gotowości technologicznej TRL4 do TRL7. Program akceleracji, trwający od 6 do 12 miesięcy, zapewni firmom wsparcie techniczne i nietechniczne, potrzebne do zdobycia nowych rynków dla ich działalności.

Osiem najlepszych w swojej klasie firm rozpocznie kampanię gromadzącą fundusze z udziałem VC i platform w konsorcjum, wykorzystując 8 mln EUR ze środków publicznych i dodatkowych 8 mln EUR z inwestycji prywatnych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – obok innych instytutów z Finlandii, Danii, Holandii i Hiszpanii – pełni w projekcie Robot Union rolę technicznego mentora dla małych przedsiębiorców prowadzących innowacyjne projekty, którzy zwyciężą w konkursach ogłoszonych przez konsorcjum i otrzymają środki w ramach tzw. finansowania kaskadowego.

Okres realizacji: 01.01.2018–28.02.2021

Budżet przyznany dla ŁUKASIEWICZ – PIAP: 240 000 EUR

Numer umowy: 779967

Rodzaj projektu: międzynarodowy projekt badawczo-innowacyjny realizowany w ramach programu Horyzont 2020

Strona internetowa: www.robotunion.eu

Koordynator: TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY – Finlandia

Partnerzy:

 • FundingBox Accelerator Sp. z o.o. – Polska
 • Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy – Finlandia
 • Teknologisk Institut – Dania
 • Technische Universiteit Delft – Holandia
 • Fundacion Tecnalia Research & Innovation – Hiszpania
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – Polska
 • Internetsia S.L. – Hiszpania
 • BLUMORPHO SAS – France
 • Fundacio Barcelona Mobile World Capital Foundation – Hiszpania
 • Foreningen Made – Dania
 • Ferrovial Servicios SA – Hiszpania
 • Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria – Hiszpania
 • Odense Municipality – Dania
 • CEMI Services Ltd. – Kanada

 

EU_logo This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 779967.