Projekt SOFTBOT

 Stanowisko do badania zachowania manipulatorów miękkich oraz dokładności ich modelowania.

Robotyka miękka to stosunkowo młoda dziedzina robotyki zajmująca się konstrukcją i wykorzystaniem manipulatorów wytworzonych z miękkich materiałów. Miękkie manipulatory charakteryzują się unikatową kinematyką, która pozwala na dostosowywanie kształtu manipulatora do otoczenia, a także na docieranie do punktów nieosiągalnych dla tradycyjnych manipulatorów. Te właściwości, w połączeniu z zapewnionym przez ich konstrukcję bezpieczeństwem kontaktu z otoczeniem, powodują, że robotyka miękka idealnie nadaje się do wykorzystania w chirurgii. Zagadnienia modelowania oraz kontroli manipulatorów miękkich są bardzo skomplikowane z uwagi na specyficzną konstrukcję manipulatorów.

Celem projektu SOFTBOT jest stworzenie stanowiska do analizy możliwości dopasowania kształtu manipulatora miękkiego oraz zbadania możliwości i jakości odtwarzania jego konfiguracji na podstawie pośrednich pomiarów (modelowanie).

Okres realizacji: 01.05.2015–31.03.2016

Rodzaj projektu: statutowy

Podmiot realizujący projekt:
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

 

Zobacz także