Projekt ULTIMATE

Wiarygodność na wielu poziomach w celu poprawy wdrażania hybrydowej sztucznej inteligencji (ULTIMATE).

ULTIMATE to projekt pionierski w rozwoju hybrydowej sztucznej inteligencji klasy przemysłowej.  Rozwiązanie jest tworzone w trzech etapach w celu zapewnienia wiarygodności. Pierwszy etap to oparcie się na interdyscyplinarnych źródłach danych i przestrzeganie ograniczeń fizycznych. Drugi etap to opracowanie narzędzi do wyjaśniania, oceny i walidacji hybrydowych algorytmów sztucznej inteligencji oraz zapewnienie przestrzegania przepisów etycznych i prawnych. W trzecim etapie rozwiązanie zostanie użyte w rzeczywistych przypadkach zastosowań przemysłowych w dziedzinie robotyki (współpraca między ludźmi i robotami w działaniach logistycznych) i kosmosu (wykrywanie awarii satelitów), aby promować upowszechnienie hybrydowej sztucznej inteligencji w przemyśle.

Termin realizacji projektu: 01.10.2022-30.09.2025

Budżet projektu: 3 529 112,50 EUR, w tym Łukasiewicz-PIAP 364 500,00EUR

Numer umowy: 101070162

Rodzaj projektu: międzynarodowy projekt badawczy realizowany w ramach programu Horyzont Europa

Koordynator: THALES Francja

Partnerzy:

  • ROBOTNIK AUTOMATION SLL, Hiszpania
  • KUNGLIGA TEKNISKA HOEGSKOLAN, Szwecja
  • LABORATOIRE NATIONAL DE METROLOGIE ET D’ESSAIS, Francja
  • FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, Hiszpania
  • SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP, Polska
  • ITTI SP ZOO, Polska
  • THALES ALENIA SPACE FRANCE SAS, Francja