RoboReha

Robotics in Rehabilitation

Roboty w Rehabilitacji

Program Leonardo da Vinci, numer umowy: 13310 0530, budżet projektu: 251668,00 EUR

Okres realizacji: 01.12.2013 – 30.11.2015

Koordynator: Technicka univerzita v Kosiciach – Słowacja

Cel projektu: Głównym celem projektu jest opracowanie systemu szkoleniowego pozwalającego na sprawne i niezawodne dostarczanie spersonalizowanej wiedzy dla lekarzy rehabilitantów, terapeutów fizycznych i innych pracowników służby zdrowia w zakresie rehabilitacji oraz dostarczenie narzędzi oraz treści szkoleniowych z zakresu zastosowania nowoczesnych urządzeń oraz robotów do rehabilitacji ruchowej.

Rezultatami projektu będą:

  • Innowacyjny system nauczania wykorzystujący m.in. e-learning oraz zaawansowane narzędzia symulacyjne. Treści szkoleniowe opracowane będą w oparciu o rezultaty wcześniejszych projektów partnerów.
  • Innowacyjne rozwiązania dostarczania wiedzy dostosowane do potrzeb indywidualnych odbiorców szkoleń.
  • Wytyczne metodyki i procedury oceny kwalifikacji ułatwiające tworzenie treści szkoleniowych, organizacji i realizacji szkoleń, jak również wykorzystanie narzędzi e‑Learningowych oraz zapewniające ujednolicenie oceny uzyskanych kwalifikacji.

PIAP w konsorcjum realizował będzie zadania związane ze wszystkimi fazami trwania projektu, tj.: zarządzaniem, opracowaniem rozwiązania i jego implementacją, zapewnieniem jakości, rozpowszechnianiem rezultatów projektu, wykorzystywaniem wyników projektu itp.
Wykorzystanie wyników możliwe będzie poprzez: oferowanie systemu firmom szkoleniowym, wykorzystanie rezultatów do przyszłych projektów.
Planuje się także w ramach rozpowszechniania informacji o projekcie publikacje w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz wystąpienia na konferencjach naukowych.

Strona projektu: http://www.sjf.tuke.sk/kvtar/roboreha/

Partnerzy:

  • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – Polska
  • Oddelenie fyziatrie, balneologie a liecebnej rehabilitacie – Słowacja
  • Trencianske Teplice Spa – Słowacja
  • Friedrich-Wilhelm-Bessel-Institute Research Company – Niemcy
  • Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM – Polska
  • SP ZOZ „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka – Polska