Projekt SABUVIS

Ławica biomimetycznych pojazdów podwodnych dla rozpoznania podwodnego (SABUVIS).

Celem projektu SABUVIS jest zaprojektowanie i budowa heterogenicznych, autonomicznych, biomimetycznych pojazdów podwodnych wyposażonych w sensory i urządzenia komunikacyjne niezbędne do realizacji scenariuszy operacyjnych rozpoznania podwodnego.

Prace w projekcie skupiają się na opracowaniu i rozwinięciu technologii napędu falowego oraz autonomii ruchu biomimetycznych pojazdów podwodnych. W wyniku realizacji zostanie opracowany demonstrator na VI poziomie gotowości technologicznej w postaci zespołu 3 heterogenicznych ABPP (Autonomicznych Bezzałogowych Platform Pływających) z inspirowanymi biologicznie napędami falowymi.

Oczekiwane wyniki:

 • demonstratory technologiczne autonomicznych biomimetycznych pojazdów podwodnych
 • możliwość przetestowania i optymalizacji różnych układów motorycznych dla pojazdów ABPP
 • znaczący przeskok technologiczny w rozwoju technologii ABPP
 • walidacja podczas prób morskich i dalsze wytyczne od użytkowników końcowych
 • zwiększenie wiedzy i doświadczenia podmiotów naukowo-badawczych zaangażowanych w realizację zadań
 • zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskich podmiotów zaangażowanych w ich realizację

Okres realizacji: 28.05.2015 – czerwiec 2018

Rodzaj projektu: międzynarodowy projekt badawczy Europejskiej Agencji Obrony (EDA)

Realizatorzy projektu:

 • Akademia Marynarki Wojennej (lider)
 • Bundeswehr Technical Center for Ship and Naval Weapons, Maritime Technology and Reasearch WTD71
 • Naval Research Center, Portugal Naval School
 • Politechnika Krakowska
 • Przedsiębiorstwo Badawczo-Rozwojowe FORKOS
 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP