Termomodernizacja Budynków Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP

Celem projektu „Termomodernizacja Budynków Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP” było zwiększenie efektywności energetycznej czterech budynków użyteczności publicznej (3A, 4A, 5A, 5B łącznik) – siedziby PIAP oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska (CO2) poprzez zmniejszenie zużycia energii.

Logotyp Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, Unia Europejska Fundusz Spójności

Trwające ponad trzy lata prace zakończyły się pełną realizacją założonych na wstępnie celów. Termomodernizacji poddane zostały cztery budynki Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP – zmodernizowano m.in. halę robotów przemysłowych, halę robotów mobilnych oraz główny korytarz, który prowadzi do większości budynków PIAP. Prace były dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności – umowa POIiŚ.01.03.01-00-0040/16 z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – i obejmowały:

 • ocieplenie i hydroizolację fundamentów,
 • ocieplenie ścian,
 • ocieplenie dachów,
 • nową instalację odgromową,
 • wymianę okien i drzwi zewnętrznych,
 • wymianę instalacji CO (poziomy, piony i grzejniki).
 
Osiągnięte efekty

W rezultacie wykonanych prac uzyskano efekty:

ekologiczne:

 • zmniejszenie emisji dwutlenku węgla,
 • zmniejszenie emisji do atmosfery innych zanieczyszczeń (pyły, tlenki azotu i siarki),

ekonomiczne:

 • zmniejszenie zużycia energii, a co za tym idzie obniżenie kosztów,

społeczne:

 • poprawę warunków pracy, poprzez poprawę komfortu cieplnego w zmodernizowanych budynkach (halach), 
 • poprawę estetyki zmodernizowanych budynków (nowe elewacje).

 

Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość docelowa Wartość osiągnięta Stopień realizacji (%)
Roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) Mg CO2/rok  257,00 262,39 102,10
Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI 32) kWh/rok 1 399 750 1 429 165,65 102,10
Zmniejszenie zużycia energii końcowej GJ/rok 4 581,04 4 677,26 102,10
Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej  GJ/rok 4 581,04 4 677,26 102,10
Liczba zmodernizowanych budynków  szt. 4 4 100,00
Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji  m2 4 058,40 4 058,40 100,00

Nr umowy: POIS.1.03.01-00-0040/16-00

Okres realizacji projektu: 1.03.2016–30.11.2018

Wartość projektu wynosiła 4.704.604,22 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich 3.358.020,13 zł

Informujemy, że instytucja zarządzająca stworzyła proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl. Mechanizm umożliwia zgłoszenie nieprawidłowości w sposób zapewniający anonimowość. http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

 

Podpisanie umowy (fot. NFOŚ)
Podpisanie umowy (fot. NFOŚ)
Podpisanie umowy (fot. NFOŚ)
Podpisanie umowy (fot. NFOŚ)