Mobilna platforma do wsparcia badań kryminalistycznych miejsc zdarzeń, w których może występować zagrożenie CBRN

Cel projektu:

Zaprojektowanie mobilnej platformy do badania miejsc zdarzeń, na których występują zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka z zakresu CBRN (Chemiczne, Biologiczne, Radiologiczne, Nuklearne).  Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom policji w trakcie zbierania śladów kryminalistycznych w miejscach, w których doszło do popełnienia przestępstwa.

Bazując na produkowanym w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów robocie PIAP SCOUT zostanie opracowana wielosensorowa platforma do wykrywania zagrożeń CBRN. Będzie ona miała możliwość prowadzenia prac kryminalistycznych (zbierania śladów i próbek) w warunkach gdy skażenia CBRN uniemożliwiają pracę człowieka bądź czynią ją niebezpieczną. System będzie wyposażony w czujniki monitorujące warunki środowiskowe pod kątem stwierdzonych zagrożeń.

Platforma będzie miała możliwość poruszania się po różnych podłożach, pokonywania wzniesień, nierówności, schodów itp. Zasilanie będzie oparte na wymiennych akumulatorach, zapewniających nieprzerwaną pracę przez okres co najmniej czterech godzin. Zdalne sterowanie wszystkimi funkcjami będzie odbywało się drogą radiową lub przewodową. Ponadto system będzie wyposażony niezależnie w kamerę, o wysokiej rozdzielczości z funkcją 3D, do zbierania informacji o otoczeniu. System musi zapewnić bieżące zbieranie informacji z czujników robota, w tym obrazu z kamer.

Okres realizacji: 28.12.201127.12.2014

Wartość projektu: 4 998 465 PLN

Wartość dofinansowania: 4 998 465 PLN

Rodzaj projektu: krajowy projekt badawczy

Koordynator: Politechnika Warszawska

Partnerzy:

  • Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
  • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
  • Stanimex Sp.J.
  • HAGMED

NCBR

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu 1/2011 z zakresu badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa