Dostęp do nowoczesnych technologii i laboratoriów badawczych

Dysponujemy bogatym zapleczem badawczym i technicznym wykorzystywanym przy realizacji projektów badawczych. Są to przede wszystkim liczne laboratoria specjalistyczne, z których wiele ma charakter unikatowy w skali kraju i jest wyposażonych w sprzęt najnowszej generacji.

Laboratoria są przeznaczone do realizacji badań specjalistycznych, głównie w obszarze robotyki, technik satelitarnych, zaawansowanych technik pomiarowych i informatyki oraz szybkiego prototypowania, jak również badań o charakterze uniwersalnym, jakie mają miejsce w wielu projektach badawczych.

Ważnym elementem zaplecza technicznego jest własny zakład doświadczalny pozwalający na wykonywanie modeli, prototypów badanych urządzeń oraz ich małoseryjną produkcję.

Posiadamy również niezbędne oprogramowanie, w tym zestaw stanowisk wraz z oprogramowaniem do modelowania i projektowania urządzeń mechatronicznych (CAD/CAM), a także układów i elementów elektrycznych.  Oprogramowanie Pro/Engineer zapewnia sprawne działanie na bardzo dużych złożeniach, dynamiczną analizę mechanizmów i wspomaganie obliczeń inżynierskich. Podobnie jak podsystemy mechaniczne, również dokumentacja elektroniczna (ideowa i PCB) jest tworzona z zastosowaniem nowoczesnego środowiska programowego Altium Designer.