Dane rejestrowe

NIP, KRS, REGON, numery kont bankowych.

Nazwa pełna: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Nazwa skrócona: ŁUKASIEWICZ – PIAP
Adres: Aleje Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa

Rok założenia: 1965

Forma prawna: Instytut Badawczy / Instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz 
Podstawa prawna działalności: Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z 2020 r. poz. 2098)

Organ nadzorujący: Prezes Centrum Łukasiewicz

KRS  0000846727 w rejestrze prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Dodatkowe informacje: zmiana dotychczasowej nazwy Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP na Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP nastąpiła 1 kwietnia 2019 r. i wynika z wejścia w życie ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Santander Bank Polska S.A. jest głównym bankiem obsługującym Instytut

 

Przelewy krajowe i zagraniczne w PLN:
Właściciel rachunku: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Aleje Jerozolimskie 202
02-486 Warszawa
Nazwa banku: Santander Bank Polska S.A.
Adres Banku: ul. Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa
SWIFT: WBKPPLPP
Numer rachunku: 13 1090 1056 0000 0001 3488 7138
IBAN: PL13 1090 1056 0000 0001 3488 7138
Przelewy krajowe i zagraniczne w EUR:
Właściciel rachunku: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Aleje Jerozolimskie 202
02-486 Warszawa
Nazwa banku: Santander Bank Polska S.A.
Adres Banku: ul. Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa
SWIFT: WBKPPLPP
Numer rachunku: 16 1090 1056 0000 0001 3493 2383
IBAN: PL16 1090 1056 0000 0001 3493 2383
Przelewy krajowe i zagraniczne w USD:
Właściciel rachunku: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Aleje Jerozolimskie 202
02-486 Warszawa
Nazwa banku: Santander Bank Polska S.A.
Adres Banku: ul. Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa
SWIFT: WBKPPLPP
Numer rachunku: 04 1090 1056 0000 0001 3493 2405
IBAN: PL04 1090 1056 0000 0001 3493 2405

 

Szczegółowe dane

KRS:        0000846727
REGON:  000035257
NIP:         522 318 53 70
NIP EU:   PL5223185370
EKD:       731070
NKP:       103-1-3697/W

 

 

KONTAKT

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202
02-486 Warszawa

tel. 22 87 40 164
faks 22 87 40 221
piap@piap.lukasiewicz.gov.pl

 

 

 

 

Zobacz także