Nagrody

Sieć Badawcza Łukasiewicz Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP jest zdobywcą wielu prestiżowych nagród, w tym m.in. trzykrotnie Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, nagrody „Polski Produkt Przyszłości”, Nagrody Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia naukowo-techniczne, nominacji do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP oraz kilkudziesięciu medali międzynarodowych targów wynalazczości i nowych technologii.

 

Nagrody dla Łukasiewicz – PIAP

Nagrody, dyplomy, wyróżnienia, medale oraz statuetki, jakie otrzymał Łukasiewicz – PIAP

ACRTM

Wielofunkcyjne urządzenie serwisowe do automatycznego demontażu i montażu elementów elektronicznych w technologii SMT

Autonomiczny System Bojowy Obrony Powietrznej ASBOP-PERKUN

Autonomiczna Technologia Transportu Biomasy w chronionych obszarach wodno-błotnych

Automatyczny filtr spawalniczy

Automatyzacja produkcji wkładek bezpiecznikowych

Drukarka 3D TITAN-I

Egzoszkielet EXOREHA

Elektronagrzew betonu

System Elektronagrzewu Betonu Nowej Generacji w Celu Poprawy Warunków Pracy


Elektroniczny Tachograf TC-XXX do pojazdów szynowych

EXPLORER

Urządzenie do kontroli miejsc trudno dostępnych EXPLORER

FORIND – przemysłowe drukarki 3D

Hybrydowa metoda szybkiej rekonstrukcji lub wytwarzania zindywidualizowanych części maszyn na potrzeby nowoczesnych linii produkcyjnych

Mobilna Platforma Inspekcyjna

Mobilna Platforma Inspekcyjna do stref zagrożonych wybuchem

Odzysk metali metodą plazmową

Technologia odzysku metali z odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego


PIAPlife

Urządzenie Do Wspomagania Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej PIAPlife

PIAP MULTISTRIKER ® – wielofunkcyjne urządzenie pirotechniczne

PIAP PS-automatic

Automatyczna Przyłbica Spawalnicza PIAP PS-automatic

Pokrowiec Ochronny na Manipulator Robota

 

 

Przyrząd do zakrywania czujników dymu

Urządzenie do szybkiej wymiany zespołu zasilającego pojazd z napędem elektrycznym

RENUS

Robot mobilny Expert

Antyterrorystyczny robot neutralizująco-wspomagający SMR-100 Expert

Robot mobilny PIAP GRYF®

Robot mobilny IBIS®

Robot do działań pirotechnicznych i rozpoznania IBIS®

Robot mobilny INSPECTOR SR

Mobilny robot interwencyjno-inspekcyjny INSPECTOR SR

Robot mobilny o zmiennej konfiguracji

Robot mobilny PIAP Patrol

Robot mobilny PIAP SCOUT®


Robot mobilny o zmiennej konfiguracji

Mechatroniczny System Wspomagania rehabilitacji ruchowej osób po udarach mózgu lub schorzeniach ortopedycznych

Robot o Zwiększonej Funkcjonalności RMF

Robot Mobilno-Interwencyjny RMI

Robot mobilny PIAP FENIX®

ROBWELD – stanowisko do zautomatyzowanego spawania elementów wykonanych z blach o dużych grubościach

System Diagnostyki Sieci Trakcyjnej SPDST

 

Taktyczny Robot Miotany TRM®

Uniwersalny moduł pomiarowy zgodny ze standardami INDUSTRY 4.0 (PIAP-UDAM)

Zdalnie sterowane urządzenie do przebijania opon (R-TPD)

Zrobotyzowane stanowisko do ukosowania blach metodą cięcia plazmowego