Układ do monitorowania terenu

PAT.239526

Układ zawiera krzywoliniowy tor linowy, rozpięty na podporach nad monitorowanym terenem i złożony z odcinków (3) liny nośnej połączonych ze sobą kierunkowymi łącznikami, oraz urządzenie monitorujące (12) zamocowane do wózka linowego (13). Wózek (13) ma korpus (14), do którego zamocowany jest obrotowo pierwszy (15) i drugi (16) wspornik o pionowej osi obrotu. Do każdego wspornika (15, 16) zamocowane jest obrotowo kółko jezdne (18), toczące się po linie (3), i dźwignia stabilizująca (19) połączona dodatkowo ze wspornikiem (15, 16) za pomocą elementu podatnego (20). Do dźwigni stabilizującej (19) zamocowane jest obrotowo kółko stabilizujące. Osie obrotu kółek jezdnych (18), kółek stabilizujących i dźwigni stabilizujących (19) są skierowane poziomo i wzajemnie równolegle w ramach jednego wspornika (15, 16). Osie obrotu kółek jezdnych (18) ulokowane są powyżej liny nośnej toru a osie obrotu kółek stabilizujących ulokowane są poniżej liny nośnej toru, co najmniej jedno kółko jezdne (18) wyposażone jest w napęd, korzystnie elektryczny, natomiast kierunkowe łączniki odcinków (3) liny nośnej mają postać sprężystych płaskowników o szerokości wynoszącej od 300 do 1000% średnicy liny nośnej i zwężających się na końcach do szerokości równej średnicy liny nośnej. Grubość tych płaskowników wynosi od 80 do 120% średnicy liny nośnej.

Nr zgłoszenia: P. 427888

Data zgłoszenia: 23.11.2018

Nr patentu: PAT.239526

Twórca: Tomasz Krakówka