CAN Monitor

Moduł CAN Monitor jest oferowany jako dodatkowy produkt do tachografu serii TC-XXXP. Umożliwia odczyt danych z tachografu przez komputery PC i tablety wyposażone w interfejs USB.

W sekcji systemów i urządzeń pomiarowych (OUP-P) powstał produkt CAN Monitor współpracujący z tachografem kolejowym serii TC-XXXP. Moduł służy do komunikacji z magistralą CAN tachografu za pośrednictwem komputera PC lub innego urządzenia wyposażonego w interfejs USB. Dzięki temu możliwy jest np. odczyt parametrów jazdy pociągu bezpośrednio na komputerze PC i wykorzystanie tych danych do sterowania innymi systemami pociągu. Moduł wyposażono w diody LED wskazujące status pracy. Do magistrali CAN podłączany jest przez złącze DB-9, natomiast do komputera – za pośrednictwem złącza mini USB.

Moduł może być zasilany z dwóch źródeł: od strony magistrali CAN (piny 9 i 6) napięciem 18–30 V DC i od strony USB (moduł jest zasilany z interfejsu USB (5 VDC) komputera do którego jest podłączony. Oba źródła zasilania mogą występować równocześnie lub może występować tylko zasilanie z USB lub z magistrali CAN.

Interfejs USB modułu zbudowany został w oparciu o układ produkcji FTDI i jest wykrywany jako wirtualny port COM. Sterowniki dla różnych systemów (Windows, Linux, Mac OS) i trybów pracy (VCP – virtual port com, lub D2XX – Direct Drivers) dostępne są na stronie: https://ftdichip.com/drivers/.

Sterownik nie wymaga ustawiania prędkości komunikacji oraz struktury danych z wirtualnym portem COM komputera (interfejs USB). Prędkość komunikacji w kanale USB (wirtualnym porcie COM) dla sterownika jest automatycznie dostosowywana do prędkości i struktury danych ustawionych w komputerze. Sterownik akceptuje pracę z prędkościami wirtualnego portu COM ustawionymi w komputerze do 921600 b/s.

 

 

Podajnik taśmy