Logometryczne wskaźniki prędkości (fot. PIAP)

Tachografy kolejowe

Tachografy elektroniczne typu TC–XXXP produkowane przez PIAP mierzą i rejestrują prędkość pojazdu szynowego, czas bieżący oraz przebytą drogę. Dodatkowo tachografy TC-XXXP mogą rejestrować sygnały dwustanowe i analogowe przychodzące z urządzeń i mechanizmów pojazdu, np. zamknięcie drzwi, załączenie hamowania i inne, oraz generować sygnały na podstawie różnych zdarzeń zaistniałych w pojeździe, np. przekroczenia określonych prędkości progowych lub przebytej drogi, przez załączenie lokalnych przekaźników lub przekaźników w modułach wyniesionych.

Tachograf elektroniczny typu TC–XXXP (fot. PIAP)
Przykładowy pulpit zrealizowany w oparciu o panelowy komputer przemysłowy (fot. PIAP)

Dzięki zastosowaniu opcjonalnego modułu GPS możliwa jest rejestracja położenia geograficznego pojazdu oraz prędkości według systemu GPS, a także synchronizacja daty i czasu tachografu z sygnałem GPS.

Rejestracja prędkości odbywa się w zakresie do 400 km/h niezależnie od wykonania kabinowych wskaźników prędkości.

Prezentowany zestaw urządzeń służy do budowy zaawansowanych  systemów rejestracji danych telemetrycznych w pojazdach szynowych, a także pozwala na integrację z systemami sterowania pojazdem.  Ponadto daje możliwość rozbudowy systemu poprzez dołączenie dodatkowych modułów do magistrali CAN.

Duży nacisk położono także na możliwość szybkiej i łatwej diagnostyki systemu. Staje się ona możliwa poprzez dołączenie do systemu modułu TC-XXXP-monitor USB, który pozwala na śledzenie wszystkich danych procesowych występujących na magistrali tachografu (czyli parametrów jednostki centralnej i modułów rozproszonych) za pomocą komputera PC dołączonego do systemu.

Wszystkie niezbędne informacje  (wraz z cechą czasu) rejestrowane są w sposób ciągły w modułach TC-XXXP-Rejestrator Danych produkcji PIAP. Są to sygnały takie jak:

  • prędkość pojazdu,
  • droga,
  • sygnały analogowe,
  • sygnały impulsowe,

a także stan wejść i wyjść zarówno wewnętrznych jednostki centralnej, jak i rozproszonych oraz – jeśli zastosowano moduł GPS – pozycja geograficzna pojazdu i prędkość pojazdu według systemu GPS.

Pobierz

Ulotka Tachograf TXXXP-mp

Ulotka Tachograf TC-XXXP