Układ do pomiaru uniesienia przewodu jezdnego UPU-1

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP oferuje system umożliwiający pomiar uniesienia przewodu jezdnego UPU-1.

UPU-1 jest układem wizyjnym z oświetlaczem w postaci lasera liniowego. Składa się z głowicy wizyjnej, mocowania głowicy, przewodów połączeniowych, zasilacza oraz dedykowanego oprogramowania. Układ jest przeznaczony do pomiaru uniesienia przewodu jezdnego.

Parametry układu:

  • zasilanie: 230 V AC,
  • błąd pomiaru uniesienia przewodu jezdnego: < 5 mm,
  • odległość monitorowanego przewodu jezdnego od
  • zakres pomiaru uniesienia: 180 mm, czoła głowicy wizyjnej: 2200–5500 mm,
  • temperatura otoczenia podczas pracy: od –10 oC do +40 oC,
  • długość przewodu nr 1: 50 m. 

Układ jest przystosowany do pracy na zewnątrz, należy go chronić przed opadami i gwałtownymi zmianami temperatury otoczenia.