Zrobotyzowane stanowisko paletyzacji i depaletyzacji (PIAP)

Zrobotyzowane stanowiska paletyzacji i depaletyzacji

 Zrobotyzowane urządzenie do paletyzacji i depaletyzacji pozwala na znaczące podwyższenie zdolności produkcyjnych zakładu. 

Roboty KUKA Roboter (PIAP)

Zastosowanie urządzeń do paletyzacji i depaletyzacji pozwala na podniesienie jakości pakowania, powtarzalności procesu, podniesieniu bezpieczeństwa i stabilności pracy. Aplikacja wyposażona w robota, np. połączonego z owijarką, pozwala na skrócenie czasu cyklu paletyzacji i depaletyzacji, optymalizację procesu i oszczędności w przestrzeni pracy.  

Urządzenia zrobotyzowane – w porównaniu z konwencjonalnymi maszynami – zajmują najczęściej znacznie mniej miejsca, dając jednocześnie większą szybkość pracy oraz łatwość zmiany asortymentu produktów, co wpływa na obniżenie nakładów. Robotyzacja to także ograniczone do minimum ryzyko uszkodzenia opakowań podczas ich chwytania, przenoszenia i układania, oraz podniesienie standardów BHP w zakładzie pracy.

Ważne jest również, że praca urządzeń zrobotyzowanych sprawdza się znakomicie w trudnych warunkach środowiskowych, np. przy niskich temperaturach, w warunkach zapylenia itp.