Zrobotyzowane stanowisko ukosowania (fot. PIAP)

Zrobotyzowane stanowiska ukosowania blach

Zrobotyzowane instalacje ukosowania blach pozwalają na usunięcie materiału na krawędzi detalu, najczęściej poprzez obróbkę termiczną, w celu nadania pożądanego kształtu krawędzi najczęściej przed procesem spawania elementów relatywnie grubych.

Aby usprawnić ten proces, PIAP od wielu lat skutecznie rozwija tę dziedzinę aktywności produkcyjnej, biorąc udział także w międzynarodowych projektach, które pozwalają Instytutowi PIAP zarówno wyznaczać nowe kierunki rozwoju w tym obszarze, jak i mieć dostęp do najnowszej wiedzy dostępnej na rynku.

Zrobotyzowane stanowisko ukosowania jest dedykowane do potrzeb produkcyjnych. Zarówno dobór robota, jak stosowanej technologii są przedmiotem wnikliwych analiz i badań, co owocuje rozwiązaniem idealnie dopasowanym do różnorodnych wymagań Zamawiającego.

Wdrożenia realizowane są wyposażeniu użyciem komponentów firm o uznanej pozycji rynkowej, gwarantując trwałość instalacji w intensywnym procesie produkcji. Za bezpieczeństwo człowieka obsługujące instalacje odpowiadają zgodne ze wszystkimi wymaganiami elementy zabezpieczeń, co pozwala na pełną koncentrację na wydajnym prowadzeniu procesu ukosowania.