Wprowadzenie profesjonalnego systemu zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie produkcyjnym

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jest częścią wyspecjalizowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. System obejmuje wszystkie te elementy, które służą ustalaniu polityki i celów przedsiębiorstwa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz metod w osiąganiu tych celów. Podstawowe wymagania dotyczące systemu zarządzania BHP w przedsiębiorstwie produkcyjnym wynikają z przepisów prawa, zgodnie z którymi koniecznie jest np. przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego i stosowanie wynikających z niej środków ochrony, a także szkolenie i informowanie pracowników. Skuteczną realizacją, wynikających z prawa wymagań, ułatwia wdrażanie systemu zarządzania BHP, którego model i elementy opisano w normie PN-N-18001:1999. Zgodnie z wymaganymi normami na system zarządzania BHP składają się m.in. zaangażowanie kierownictwa oraz polityka bezpieczeństwa BHP, planowanie, wdrażanie, funkcjonowanie, audytowanie i działania korygujące czyli przegląd wykonywany przez kierownictwo oraz ciągłe doskonalenie wdrożonego systemu zarządzania.

Zakres szkolenia:

  • podstawowe regulacje prawne (obowiązki pracodawcy oraz osób kierujących pracownikami, obowiązki pracodawcy oraz podmiotów organizujących pracę w stosunku do osób / podmiotów / niebędących pracownikami, odpowiedzialność za naruszenie zasad oraz przepisów w zakresie BHP, procedury powypadkowe dotyczące pracowników i osób niebędących pracownikami, odpowiedzialność za wypadki;
  • jak efektywnie zarządzać bezpieczeństwem i higieną pracy (Cele Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy / SZBP, wykorzystanie norm zharmonizowanych w zarządzaniu BHP, normy typu A, B oraz typu C, lista kontrolna zagrożeń wg. PN-EN 1050:1966, cele ogólne SZBP, kluczowe elementy skutecznego zarządzania BHP, zespół ds. opracowania i wdrażania SZBP. szczegółowe zadania);
  • programu poprawy kultury bezpieczeństwa pracy (działania służby BHP, działania ogólne, działania dotyczące szkoleń BHP oraz komunikacji w firmie, działania motywujące).

Szkolenie prowadzone jest przez uznanych i cenionych specjalistów- praktyków, co gwarantuje najwyższą jakość przekazanej w dostępny sposób wiedzy.

Czas trwania: 1 dzień

Koszt uczestnictwa: 850 zł (netto/osobę)

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe w wersji papierowej, materiały piśmiennicze, lunch, przerwy kawowe, imienny certyfikat.