Druk 3D: szkolenia spersonalizowane

W ŁUKASIEWICZ – Instytut PIAP organizowane są szkolenia z szybkiego prototypowania oraz przemysłowego druku 3D na podstawie studiów przypadków wytypowanych przez klienta. Wieloletnie doświadczenie inżynierów, wsparte licznymi pracami badawczymi oraz wdrożeniami w zakładach produkcyjnych, przekładają się na szyte na miarę potrzeb klientów treści specjalistycznych szkoleń.

 

Szkolenia spersonalizowane ukierunkowane są przede wszystkim na efektywne wykorzystanie potencjału druku 3D w aplikacjach przemysłowych i produkcji. Dlatego głównym założeniem szkolenia jest skoncentrowanie się na realnych problemach klienta lub studiach przypadku, które chciałby wykorzystać, wdrożyć lub po prostu zweryfikować.

Dla tych klientów, którzy dopiero rozpoczynają zaznajamianie się z technologiami druku 3D przygotowany został dwumodułowy blok szkoleń, po odbyciu których klient będzie w stanie realnie ocenić opłacalność inwestycji w te technologie.

Moduł 1 (moduł wprowadzający), w którym omawiane są:

 • pojęcie technologii druku 3D,
 • zasada działania współczesnych technologii druku 3D,
 • problemy i ograniczenia druku 3D oraz sposoby radzenia z nimi,
 • analiza opłacalności kupna drukarki 3D,
 • omówienie przykładowych programów do obsługi drukarek 3D,
 • budowa i zasada działania profesjonalnej drukarki 3D.

Moduł 2 (moduł zaawansowany), w którym omawiane są:

 • podział technologii 3D ze wskazaniem istotnych różnic,
 • etapy procesu wytwarzania przyrostowego – od geometrii po postprocessing,
 • główne problemy druku 3D w kontekście zastosowań przemysłowych,
 • kalkulacja kosztów wytwarzania oraz optymalizacja procesu,
 • przegląd rynku polskiego i światowego z komentarzem eksperta,
 • budowa i zasada działania profesjonalnej drukarki 3D z analizą rozwiązań,
 • konsultacje eksperckie.

Szkolenia adresowane są zarówno do zaawansowanych użytkowników drukarek 3D, jak i osób chcących odkryć świat technologii przyrostowych. Treść każdego szkolenia dopasowywana jest do indywidualnych potrzeb uczestników.

W ofercie znajdują się również ekspertyzy oraz przeprowadzenie analizy potrzeb i audytów technologicznych ze wskazaniem miejsc, w których technologie przyrostowe mogą wpłynąć korzystnie na proces powstawania wyrobu.

Istnieje możliwość przeprowadzenia indywidualnych szkoleń w siedzibie firmy zamawiającej lub dowolnym miejscu wskazanym przez klienta.

Nasi klienci szczególnie docenili:

– zindywidualizowany charakter szkolenia,

– rozważanie studiów przypadków bezpośrednio dotyczących ich firm i branż,

– krytyczne podejście do oceny technologii druku 3D – brak powiązań ekspertów z dystrybutorami maszyn i materiałów.

 

Fot. u góry po lewej: iStock

 

Kontakt

e-mail: maciej.cader@piap.lukasiewicz.gov.pl

tel. +48 601 408 597

 

Zobacz także