PIAP Creative

Komercyjne usługi inżynierskie i B+R

PIAP Creative to usługa łącząca w sobie wachlarz możliwości, jakie oferują zespoły inżynierów, naukowców i badaczy oraz pionu wsparcia B+R na rzecz realizacji nowych pomysłów i rozwiązań technologicznych. Do PIAP Creative może zgłosić się każdy, kto ma konkretny pomysł, który chciałby urzeczywistnić, jak i ten, kto ma zapotrzebowanie na rozwiązanie techniczne, ale nie może go znaleźć na rynku, a także ci, którzy chcą ulepszyć swoje produkty lub poszerzyć swoją ofertę.

PIAP Creative to proces przebiegający od pomysłu do produktu i obejmujący zarówno kompleksową realizację wszystkich etapów, jak i wybór tylko tych, które najlepiej odpowiadają potrzebom klienta/partnera. W ramach PIAP Creative oferujemy:

 • analizę potrzeb, definicję wymagań, opracowanie studium wykonalności lub zaplecza teoretycznego,
 • przygotowanie projektu koncepcyjnego,
 • pomoc w zdobyciu finansowania na opracowanie produktu i całościowe rozliczanie projektu,
 • wykonanie prototypu (m.in. druk 3D) i testów,
 • przygotowanie projektu wykonawczego wraz z dokumentacją,
 • wspólne wykonanie produktu,
 • przekazanie know-how do produkcji i dalszego rozwoju (licencje),
 • pomoc w zdobyciu finansowania na wdrożenie produktu.

Zakres kompetencji w ramach usługi PIAP Creative obejmuje:

 • systemy sterowania,
 • projektowanie i rozwój interfejsów użytkownika,
 • systemy wizyjne,
 • automatyzacja systemów i procesów,
 • autorskie systemy pomiarowe i czujniki,
 • technologie plazmowe,
 • badania urządzeń,
 • mechanika – projektowanie, wykonanie i symulacje,
 • elektronika – projektowanie i testowanie nowych systemów,
 • budowanie oprogramowania,
 • zarządzanie rozwojem produktu,
 • techniczne studia wykonalności i opracowania teoretyczne.

PIAP Creative to także kompetentny koordynator lub partner w projektach badawczo-rozwojowych finansowanych ze źródeł krajowych i międzynarodowych.

Zobacz także