konferencja automation

AUTOMATION

Konferencja Naukowo-Techniczna AUTOMATION „Automatyzacja – Nowości i Perspektywy” jest organizowana przez instytut Łukasiewicz – PIAP od 1997 roku. Impreza ta ma już ugruntowaną pozycję w kalendarzu krajowych imprez naukowych i technicznych w dziedzinach automatyki, robotyki i techniki pomiarowej.

Konferencja naukowo-techniczna AUTOMATION – „Automatyzacja – Nowości i Perspektywy” organizowana jest przez instytut Łukasiewicz – PIAP corocznie od 1997 r. Tematyka konferencji obejmuje m.in. teorię sterowania, automatykę i automatyzację, metrologię, urządzenia i systemy pomiarowe, robotykę i robotyzację. W konferencji biorą udział uczestnicy z różnych środowisk – jednostek naukowych i przedsiębiorstw, prezentując osiągnięcia teoretyczne i innowacyjne praktyczne rozwiązania.

Patronat naukowy nad konferencją sprawuje Komitet Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk, a patronat naukowo-techniczny – Polskie Stowarzyszenie Pomiarów, Automatyki i Robotyki POLSPAR.

O wysoki poziom naukowy prezentowanych referatów dba Komitet Programowy złożony z ponad 20 naukowców z czołowych ośrodków akademickich i jednostek naukowych oraz instytucji. Obsługa zgłoszeń artykułów oraz komunikacja z autorami i recenzentami jest realizowana za pomocą systemu EasyChair.

Należy zwrócić uwagę, że organizatorzy konferencji AUTOMATION regularnie oddają głos autorom najlepszych prac doktorskich oraz dyplomowych – magisterskich i inżynierskich, nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie Młodzi Innowacyjni. Konkurs ten jest organizowany od 2008 r. przez instytut Łukasiewicz – PIAP i dotyczy innowacyjnych rozwiązań z obszaru automatyki, robotyki i pomiarów.

Najbliższa edycja

8–10 maja 2024

Al. Jerozolimskie 202, Warszawa, Polska

 

Kontakt

Zobacz także

Imprezy: