konferencja automation

AUTOMATION

Konferencja Naukowo-Techniczna automation „Automatyzacja – Nowości i Perspektywy” jest organizowana przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP od 1997 roku. Impreza ta ma już ugruntowaną pozycję w kalendarzu krajowych imprez naukowych i technicznych w dziedzinach automatyki, robotyki i techniki pomiarowej.

W odróżnieniu od innych konferencji, automation organizowana jest corocznie i zawsze towarzyszy Międzynarodowym Targom Automatyki i Pomiarów AUTOMATICON, również współorganizowanym przez Instytut PIAP. W kolejnych konferencji biorą udział uczestnicy z różnych środowisk – jednostek naukowych i przedsiębiorstw, prezentując osiągnięcia teoretyczne i innowacyjne praktyczne rozwiązania. Konferencja umożliwia wymianę doświadczeń w zakresie praktycznych zastosowań środków automatyki i robotyki oraz urządzeń i systemów pomiarowych.

Patronat naukowy nad konferencją sprawuje Komitet Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk, a patronat naukowo-techniczny – Polskie Stowarzyszenie Pomiarów, Automatyki i Robotyki POLSPAR.

O wysoki poziom naukowy prezentowanych referatów dba Komitet Programowy złożony z ponad 20 naukowców z czołowych ośrodków akademickich i jednostek naukowych oraz instytucji. Obsługa zgłoszeń artykułów oraz komunikacja z autorami i recenzentami jest realizowana za pomocą systemu EasyChair, który gwarantuje tzw. podwójną ślepą recenzję prac.

Należy zwrócić uwagę, że organizatorzy konferencji automation regularnie oddają głos autorom najlepszych prac doktorskich oraz dyplomowych – magisterskich i inżynierskich, nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie Młodzi Innowacyjni. Konkurs ten jest organizowany od 2008 r. przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP i dotyczy innowacyjnych rozwiązań z obszaru automatyki, robotyki i pomiarów.

Najbliższa edycja

26–27 maja 2022

Al. Jerozolimskie 202, Warszawa, Polska

 

Zobacz także

Imprezy: