16-07-2020

Zmiana danych rejestrowych Instytutu

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 99 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2019 r. poz. 534 z późn. zm.) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nowym numerem KRS: 0000846727 oraz został nadany nowy numer NIP: 5223185370.

 

Zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2019 r. poz. 534) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki Instytutu PIAP (KRS: 0000024396, NIP:5250008815).

Wpis Sieci Badawczej Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP pod nowym numerem KRS został dokonany w dniu 19 czerwca 2020 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.